pv2hwu<}z6ub7;-r2xu=Dndl/7><*ghnt1wm

m loga mgw zabrze slaskie-min

szkic-strony-MGW 10

szkic-strony-MGW 11szkic-strony-MGW 12

 

 

Konkurs poetycki

Dla uczniów szkół wszystkich typów ogłaszamy

Konkurs poetycki pod hasłem
„TAKIE KLIMATY..."

poetycki

Prace nadsyłane do Muzeum na konkursy poetyckie realizowane w ramach Tygodni Ziemi

Zadaniem uczestników konkursu będzie napisanie wiersza, w którym autor wyrazi refleksję nad działaniami człowieka mającymi konsekwencje dla przyrody a w szczególności zachodzących zmian klimatycznych. Utwory mogą także dotyczyć relacji między ludźmi, barku więzi, samotności...

Znamy zwycięzców! Pobierz protokół z posiedzenia jury i wyniki>>>

Warunki uczestnictwa w konkursie:

• dostarczenie poezji własnej (maksymalnie trzy utwory), dotychczas nie publikowanej, do Organizatora konkursu do dnia 27 marca 2014 r.
• każda praca konkursowa powinna mieć na odwrocie przyklejoną metryczkę według poniższego wzoru:

imię i nazwisko autora tekstu

 

wiek, klasa

 

tytuł wiersza

 

nazwa i adres szkoły

Adres e-mail

nr telefonu szkoły (koniecznie!)

 

nauczyciel prowadzący ew. opiekun

 

gmina, powiat

 

Prosimy o czytelne wypełnienie metryczki

Laureaci konkursu zostaną nagrodzeni.

Prac konkursowych nie zwracamy. Uczestnictwo w konkursie oznacza przekazanie Organizatorowi autorskich prac majątkowych do prac konkursowych.

 


Wszelkich informacji udziela oraz prace przyjmuje
Dział Edukacji Muzeum Górnictwa Węglowego
41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 19, tel. 32 630 30 91, w. 4038

 

.