pv2hwu<}z6ub7;-r2xu=Dndl/7><*ghnt1wm

m loga mgw zabrze slaskie-min

szkic-strony-MGW 10

szkic-strony-MGW 11szkic-strony-MGW 12

 

 

Konkurs plastyczny na projekt znaczka pocztowego

Dla młodzieży gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych ogłaszamy

Konkurs plastyczny na
PROJEKT ZNACZKA POCZTOWEGO

znaczek

Znaczek pocztowy przygotowany przez Patrycję Ptak, zdobywczynię I miejsca w konkursie na znaczek pocztowy XX Tygodnia Ziemi

Zadaniem uczestników konkursu jest zaprojektowanie znaczka pocztowego, który nawiązywałby do tematyki obecnego, XXI Tygodnia Ziemi w Zabrzu („Klimatyczne dylematy"), w szczególności odnosząc się do działań lokalnych i szerszych społeczności w trosce o środowisko naturalne i z myślą o niewpływaniu na zmiany klimatu.

Znamy zwycięzców! Pobierz protokół z posiedzenia jury i wyniki>>>

Warunki uczestnictwa w konkursie:
• przygotowanie projektu graficznego (z wyłączeniem kolaży przestrzennych), w formacie 10 x 15 cm, wykonanego na kartce formatu A4. Projekt powinien uwzględniać napis: Polska oraz nominał znaczka: 1,60 zł
• samodzielnie wykonane prace konkursowe, dotąd nigdzie nie publikowane, należy dostarczyć do Organizatora konkursu do dnia 27 marca 2014 r.
• na odwrocie pracy konkursowej należy przykleić metryczkę według następującego wzoru:

imię i nazwisko autora

 

wiek autora, klasa

 

Dokładna nazwa i adres szkoły

 

nr telefonu szkoły (koniecznie!)

Adres e-mail szkoły

 

nauczyciel prowadzący ew. opiekun

 

gmina, powiat

 

Prosimy o czytelne wypełnienie metryczki

Laureaci konkursu zostaną nagrodzeni.
Prac konkursowych nie zwracamy. Uczestnictwo w konkursie oznacza przekazanie Organizatorowi autorskich prac majątkowych do prac konkursowych.

 


Wszelkich informacji udziela oraz prace przyjmuje
Dział Edukacji Muzeum Górnictwa Węglowego
41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 19, tel. 32 630 30 91, w. 4038

 

.