pv2hwu<}z6ub7;-r2xu=Dndl/7><*ghnt1wm

m loga mgw zabrze slaskie-min

szkic-strony-MGW 10

szkic-strony-MGW 11szkic-strony-MGW 12

 

 

Konkurs plastyczny i literacki pt. "Świat za sto lat"

Dla uczniów szkół podstawowych ogłaszamy

Konkurs plastyczny i literacki pt.
„ŚWIAT ZA STO LAT"

plastyczny

Praca plastyczna przygotowana przez Magdalenę Stachurę, zdobywczynię III miejsca w konkursie plastycznym XX Tygodnia Ziemi

Zadaniem uczestników konkursu będzie przedstawienie wizja świata przyszłości, w którym dzisiejsze problemy ekologiczne zostaną rozwiązane bądź wręcz przeciwnie – pogłębią się jako skutek działań człowieka. Przedstawiona wizja będzie zatem pochwałą bądź przestroga a tym samym recenzją współczesnych działań bądź zaniechań. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach:
- dla uczniów klas I-III szkół podstawowych jako konkurs plastyczny – na rysunek
- dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych jako konkurs na opowiadanie

Znamy zwycięzców konkursów plastycznego! Pobierz protokół z posiedzenia jury i wyniki>>>

Znamy także zwycięzców konkursu literackiego! Pobierz protokół z posiedzenia jury i wyniki>>>

Warunki uczestnictwa w konkursie:

• dostarczenie pracy do Organizatora konkursu do dnia 27 marca 2014 r.
• rysunki należy wykonać na karcie papieru maksymalnie w formacie A3 a opowiadania w czytelnym rękopisie bądź w maszynopisie
• prace muszą być wykonane samodzielnie,
• każda praca powinna być zaopatrzona w metryczkę sporządzoną według poniższego wzoru:

Imię i nazwisko autora

 

Wiek, klasa

 

Dokładna nazwa i adres szkoły

 

Tel. szkoły (koniecznie!)

Adres e-mail szkoły

 

Nauczyciel prowadzący

 

Gmina, miejscowość, powiat

 

Tytuł pracy

 

Prosimy o czytelne wypełnienie metryczki

Laureaci konkursu zostaną nagrodzeni.
Prac konkursowych nie zwracamy. Uczestnictwo w konkursie oznacza przekazanie Organizatorowi autorskich prac majątkowych do prac konkursowych.

 


Wszelkich informacji udziela oraz prace przyjmuje
Dział Edukacji Muzeum Górnictwa Węglowego
41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 19, tel. 32 630 30 91, w. 4038

 

.