pv2hwu<}z6ub7;-r2xu=Dndl/7><*ghnt1wm

m loga mgw zabrze slaskie-min

szkic-strony-MGW 10

szkic-strony-MGW 11szkic-strony-MGW 12

 

 

Edukacja regionalna

Zajęcia przybliżające "małą ojczyznę" ślaską poprzez prezentację dziedzictwa kulturowego, sfery tradycji oraz wątków historii związanych z wielkoprzemysłowym charakterem regionu. Zajęcia przewidziane dla różnych grup wiekowych o następującej tematyce:

"Kult świętej Barbary wśród górników śląskich"
Lekcja ma na celu przybliżenie postaci świętej Barbary. Podczas zajęć zapoznamy uczniów z legendami o świętej, wyjaśnimy dlaczego Barbara jest patronką górników i kogo chroniła wcześniej. Pokażemy wizerunki patronki znajdujące się w zbiorach muzeum i na ich podstawie omówimy atrybuty świętej. Zajęcia są prowadzone na ekspozycji „Barbara Święta o górnikach pamięta".

"Górnik beztydzień i od święta (o zwyczajach górników)"
Lekcja muzealna ma za zadanie zaprezentowanie uczniom dawnych oraz współczesnych zwyczajów braci górniczej. Wyjaśnimy pojęcia związane z pasowaniem na górnika, skokiem przez skórę czy felezunkiem. Opowiemy o zwyczajach domowych górników oraz o ich hobby. Ponadto zaprezentujemy wyrażenia gwarowe związane z górniczą pracą.

"Świat dawnych gwarków (o pracy dawnych górników)"
Na zajęciach uczniowie zostaną „przeniesieni" w czasy średniowiecza i zapoznają się z pracą tzw. gwarków czyli dawnych górników, którzy pracowali m.in. w kopalniach złota czy srebra. Będzie można się zapoznać z ich wyglądem czy narzędziami, których używali. Lekcja prowadzona w oparciu o prawdziwe eksponaty oraz prezentacje zawierającą wizerunki gwarków przedstawione na drzeworytach i rycinach z epoki.

"Strój górniczy (historia munduru i insygniów górniczych)"
Podstawowym celem lekcji jest przybliżenie historii munduru górniczego - jednego z najbardziej wyrazistych symboli przynależności do górniczego stanu. Ważnym elementem będzie również przedstawienie dawnych strojów, w których górnicy pracowali pod ziemią, oraz insygniów górniczych. Zajęcia są przeprowadzane w oparciu o eksponaty i barwną multimedialną prezentację.

"Tradycyjna rodzina górnicza na Śląsku"
Lekcja muzealna przedstawiająca świat niezwykle barwnych i ciekawych zwyczajów panujących w tradycyjnych śląskich rodzinach. Zajęcia przybliżą wyrażenia gwarowe dotyczące rodziny i życia na Śląsku. Uczniowie posłuchają opowieści o śląskim stroju ludowym, tradycyjnych kulinariach oraz obrzędowości rodzinnej i dorocznej. Lekcja przeprowadzona w oparciu o barwną multimedialną prezentację.

"W skarbnikowym królestwie (świat legend górniczych)"
Celem lekcji jest zapoznanie uczniów z duchem kopalnianym – Skarbnikiem. W ciągu wieków powstało wiele legend, które ukazują go pod postacią brodatego starca w powłóczystej szacie lub sztygara w mundurze, pod postacią zwierzęcia lub kolorowego płomyka. Jest duchem dobrym: dopomaga górnikom w pracy i ostrzega przed niebezpieczeństwami, pilnuje pod ziemią porządku. Nie znosi lenistwa, kłamstw i przekleństw. Zdarza się więc, że wybucha gniewem.

„W familoku i po ćmoku"
Lekcja ma na celu prezentację dawnych mieszkań górniczych oraz przedstawienie ich wystroju. Omówimy temat wyposażenia familoków. Przedstawimy postacie i opowieści z zakresu tzw. mitologii śląskiej Opowiemy o dawnych sprzętach gospodarstwa domowego i pokażemy jak wyglądało życie w familoku. Zajęcia odbywają się na multimedialnych ekspozycjach: „U hajera w familoku".

"Zabytkowe dziedzictwo Zabrza"
Zabrze to miasto o skomplikowanej historii. To mała, średniowieczna wieś, która wraz z rozwojem przemysłu zmieniła się nie do poznania w potężne, industrialne miasto. Taka historia wpłynęła na zabrzańskie zabytki: nie posiadamy zamku, rynku czy pięknych pałaców i kamienic. Jednakże przemysłowe dziedzictwo pozostawiło w naszym mieście niezwykłe pamiątki, których trudno szukać gdzie indziej. Potężne wieże ciśnień, kopalniane szyby czy kolonie robotnicze to tylko kilka z ciekawych zabytków, które razem z wyjątkowymi i nowatorskimi budynkami modernistycznymi tworzą jedyny w swoim rodzaju krajobraz. Podczas zajęć nie tylko przybliżymy uczniom najciekawsze zabrzańskie zabytki i ich historię, ale też przedstawimy pomysły na wycieczki po najciekawszych miejscach miasta, w sam raz na weekendowe spacery z rodzicami lub dziadkami.


Kontakt i rezerwacja

Kierownik Działu Edukacji Muzealnej
Urszula Potyka
upotyka@muzeumgornictwa.pl
tel. 32 630-30-91 wew. 4038

 

.