pv2hwu<}z6ub7;-r2xu=Dndl/7><*ghnt1wm

m loga mgw zabrze slaskie-min

szkic-strony-MGW 10

szkic-strony-MGW 11szkic-strony-MGW 12

 

 

KONKURS NA PLAKAT XXII „TYGODNIA ZIEMI”

WYNIKI KONKURSU >>>

Konkurs proponujemy młodzieży gimnazjalnej oraz ponadgimnazjalnej.

Warunki uczestnictwa w konkursie:

• dostarczenie pracy o wymiarach 50 x 70 cm (prace o innych wymiarach nie będą oceniane) do dnia 13 kwietnia 2015 r. Autorzy plakatów mogą uwzględnić w swojej pracy informację o terminie „Tygodnia" (22-28.04.2015), o organizatorach i haśle przewodnim („Wszystkie strony świat(ł)a"),
• prace muszą prezentować pomysły własne autorów - dotąd nigdzie nie publikowane,
• każda praca powinna mieć na odwrocie trwale przyklejoną metryczkę według poniższego wzoru:

Imię i nazwisko autora

 

Wiek, klasa

 

Dokładna nazwa i adres szkoły

 

Tel. szkoły (koniecznie!)

Adres e-mail szkoły

 

Nauczyciel prowadzący

 

Gmina, miejscowość, powiat

 

Prosimy o wypełnienie metryczki drukowanymi literami

Na laureatów konkursu czekają atrakcyjne nagrody.
Praca, która zdobędzie I miejsce zostanie wydrukowana w formie plakatu naszej imprezy.
Prace konkursowe przechodzą na własność Muzeum Górnictwa Węglowego.

Wszelkich informacji udziela oraz prace przyjmuje
Dział Edukacji Muzeum Górnictwa Węglowego
41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 19, tel. 32 630 30 91, w. 4038

 

.