pv2hwu<}z6ub7;-r2xu=Dndl/7><*ghnt1wm

m loga mgw zabrze slaskie-min

szkic-strony-MGW 10

szkic-strony-MGW 11szkic-strony-MGW 12

 

 

Konkurs poetycki pod hasłem „GŁODNI ŚWIATŁA”

 

WYNIKI KONKURSU >>>

Konkurs dla uczniów szkół wszystkich typów.

Zadaniem uczestników konkursu będzie napisanie wiersza, w którym autor wyrazi refleksję dotyczącą znaczenia światła dla ludzi i świata przyrody. Utwory mogą także dotyczyć szerszego kontekstu – potrzeby autorytetów, wiedzy, wzorów do naśladowania – światła, które będzie inspirowało nasze dobre decyzje i działania...

Warunki uczestnictwa w konkursie:

• nadesłanie poezji własnej (maksymalnie trzy utwory), dotychczas nie publikowanej, do dnia 13 kwietnia 2015 r.
• każda praca konkursowa powinna mieć na odwrocie przyklejoną metryczkę według poniższego wzoru:

imię i nazwisko autora tekstu

 

wiek, klasa

 

tytuł wiersza

 

nazwa i adres szkoły

Adres e-mail

nr telefonu szkoły (koniecznie!)

 

nauczyciel prowadzący ew. opiekun

 

gmina, powiat

 

Autorzy najlepszych wierszy zostaną nagrodzeni, a ich utwory zaprezentowane publicznie w trakcie „Tygodnia .Ziemi".
Prac konkursowych nie zwracamy.
Zastrzegamy sobie prawo wykorzystania i publikacji nagrodzonych utworów.

Wszelkich informacji udziela oraz prace przyjmuje
Dział Edukacji Muzeum Górnictwa Węglowego
41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 19, tel. 32 630 30 91, w. 4038

.