pv2hwu<}z6ub7;-r2xu=Dndl/7><*ghnt1wm

m loga mgw zabrze slaskie-min

szkic-strony-MGW 10

szkic-strony-MGW 11szkic-strony-MGW 12

 

 

Konkurs fotograficzny p.t.: „PRZYRODA ŚWIATŁEM MALOWANA”

WYNIKI KONKURSU:

I nagr Nikola Ogaza

I nagroda: Nikola OGAZA (ZSO nr 14, Ruda Śląska)

II nagr Daniel Knapik

II nagroda: Daniel KNAPIK (Gimnazjum nr 7, Ruda Śląska)

III nagr Barbara Batycka

III nagroda: Barbara BATYCKA (Gimnazjum Zgromadzenia Córek Bożej Miłości w Bielsku-Białej)

 

POBIERZ PROTOKÓŁ Z WYNIKAMI KONKURSU >>>

 

Konkurs proponujemy ucziom szkół wszystkich typów.

Zadaniem uczestników konkursu będzie zauważenie piękna przyrody, bogactwa jej form i zjawisk wydobytych czy istniejących dzięki światłu.

Warunki uczestnictwa w konkursie:

• dostarczenie fotografii o wymiarach 13 x 18 cm (wyłącznie ten format) do dnia 13 kwietnia 2015 r.
• w konkursie mogą wziąć udział tylko zdjęcia własne autorów - dotąd nie publikowane
• każda praca powinna mieć na odwrocie przylepioną metryczkę według poniższego wzoru:

imię i nazwisko autora

 

wiek, klasa

 

dokładna nazwa i adres szkoły

Adres e-mail szkoły

 

nr telefonu szkoły (koniecznie!)

ew. inny tel. kontaktowy

 

tytuł fotografii oraz określenie miejsca wykonania

 

nauczyciel prowadzący ew. opiekun

 

gmina, powiat

 

Prosimy nie odciskać na odwrocie zdjęć pieczątek tuszowych! Prace prosimy pakować w przesyłce metodą lico do lica.

Dla autorów najciekawszych fotografii przewidujemy atrakcyjne nagrody.
Prace konkursowe przechodzą na własność Muzeum Górnictwa Węglowego.

Wszelkich informacji udziela oraz prace przyjmuje
Dział Edukacji Muzeum Górnictwa Węglowego
41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 19, tel. 32 630 30 91, w. 4038

 

.