pv2hwu<}z6ub7;-r2xu=Dndl/7><*ghnt1wm

m loga mgw zabrze slaskie-min

szkic-strony-MGW 10

szkic-strony-MGW 11szkic-strony-MGW 12

 

 

XVIII konkurs internetowy pod tytułem „ŚWIEĆMY PRZYKŁADEM!”

WYNIKI KONKURSU >>>

 

Propozycja dla młodzieży gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.

Celem konkursu jest przygotowanie strony www, zwracającej uwagę na działania podejmowane w lokalnych środowiskach z troską o stan środowiska naturalnego . Szczególnie pożądanym byłoby przedstawienie inicjatyw rzadkich lub oryginalnych a mających wartość dla lokalnego środowiska. Praca może być również raportem określającym potrzeby lokalnych społeczności w zakresie działań proekologicznych.

Warunki uczestnictwa w konkursie:
• w konkursie mogą uczestniczyć zespoły uczniów bądź indywidualni uczniowie zgłoszeni przez dyrekcje swoich szkół,
• strona musi być opublikowana w sieci Internet (dostępna całej społeczności internetowej),
• strona może zawierać maksymalnie 15 podstron,
• prace konkursowe należy przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: grzegorz@civicportal.org w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 kwietnia 2015 r. podając:

- imię i nazwisko autora (ew. autorów) strony
- wiek autora (autorów),
- klasa,
- adres URL strony www,
- pełna nazwa i adres szkoły,
- adres e-mailowy autorów
- nr telefonu szkoły (koniecznie!)
- opiekun z ramienia szkoły
- gmina, powiat

Zwracamy się z gorącą prośbą do Dyrekcji szkoły oraz nauczycieli informatyki o aktywną i twórczą pomoc w przygotowaniu strony konkursowej.
Dla laureatów konkursu przewidujemy atrakcyjne nagrody.
Uwaga: Prace nie mogą naruszać praw autorskich innych osób. Wykorzystanie utworów innych autorów (np. muzyka) powinno zostać odnotowane.

Wszelkie zapytania udzielane są wyłącznie drogą elektroniczną – e-mail: grzegorz@civicportal.org

.