pv2hwu<}z6ub7;-r2xu=Dndl/7><*ghnt1wm

m loga mgw zabrze slaskie-min

szkic-strony-MGW 10

szkic-strony-MGW 11szkic-strony-MGW 12

 

 

Konkurs plastyczny p.t. „OPOWIEDZCIE DZIECI CZY ZAWSZE JEST DOBRZE GDY SIĘ ŚWIECI?”

WYNIKI KONKURSU >>>

 

Propozycja dla dzieci przedszkolnych.

Zadaniem uczestników konkursu będzie wypowiedź na temat pożytków jakie mamy ze światła słonecznego ale również oszczędnego używania oświetlenia elektrycznego w trosce o środowisko naturalne.

Warunki uczestnictwa w konkursie:

• prace wykonane przez dzieci (przy użyciu różnych technik), maksymalnie w formacie A3, należy dostarczyć do organizatora w terminie do dnia 13 kwietnia 2015 r.
• każda zgłoszona do konkursu praca powinna być zaopatrzona w metryczkę (trwale przylepioną na odwrocie pracy) według następującego wzoru:


imię i nazwisko dziecka

 

 

wiek

 

 

tytuł pracy

 

 

nauczyciel prowadzący

 

 

przedszkole (nazwa, numer, adres oraz nr tel.) Adres e-mail

 

 

 

gmina, powiat

 

 

 

Autorzy najciekawszych prac zostaną nagrodzeni
Przewidujemy również nagrodę dla przedszkola, z którego prace będą świadczyć o aktywnym i wszechstronnym podejściu po przedstawionego zagadnienia.
Prace konkursowe przechodzą na własność Muzeum Górnictwa Węglowego

Wszelkich informacji udziela oraz prace przyjmuje
Dział Edukacji Muzeum Górnictwa Węglowego
41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 19, tel. 32 630 30 91, w. 4038

imię i nazwisko dziecka

 

 

wiek

 

 

tytuł pracy

 

 

nauczyciel prowadzący

 

 

przedszkole (nazwa, numer, adres oraz nr tel.) Adres e-mail

 

 

 

gmina, powiat

 

 

.