pv2hwu<}z6ub7;-r2xu=Dndl/7><*ghnt1wm

m loga mgw zabrze slaskie-min

szkic-strony-MGW 10

szkic-strony-MGW 11szkic-strony-MGW 12

 

 

Konkurs plastyczny na PROJEKT ZNACZKA POCZTOWEGO

WYNIKI KONKURSU:

 I nagr Kinga Adamik

I nagroda: Kinga ADAMIK (Gimnazjum w Czyżowicach)

II nagr Michalina Turlejska

II nagroda: Michalina Turlejska (Zespół Szkół nr 10, Zabrze)

III nagr Marta Kowalczewska

III nagroda: Marta Kowalczewska (Zespół Szkół Ekonomicznych, Chorzów)

 

POBIERZ PROTOKÓŁ Z WYNIKAMI KONKURSU >>>

 

Propozycja dla młodzieży gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.

Zadaniem uczestników konkursu jest zaprojektowanie znaczka pocztowego, który nawiązywałby do tematyki obecnego, XXII Tygodnia Ziemi w Zabrzu („Wszystkie strony świat(ł)a"), w szczególności odnosząc się do kwestii pozyskiwania energii z węgla kamiennego w sposób przyjazny dla środowiska naturalnego.

Warunki uczestnictwa w konkursie:
• przygotowanie projektu graficznego (z wyłączeniem kolaży przestrzennych), w formacie 10 x 15 cm, wykonanego na kartce formatu A4. Projekt powinien uwzględniać napis: Polska oraz nominał znaczka: 1,60 zł
• samodzielnie wykonane prace konkursowe, dotąd nigdzie nie publikowane, należy składać u organizatora w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 kwietnia 2015 r.
• na odwrocie pracy konkursowej należy przykleić metryczkę według następującego wzoru:

imię i nazwisko autora

 

 

wiek autora, klasa

 

 

Dokładna nazwa i adres szkoły

 

 

nr telefonu szkoły (koniecznie!)

Adres e-mail szkoły

 

nauczyciel prowadzący ew. opiekun

 

 

gmina, powiat

 

 

Dla laureatów konkursu przewidujemy atrakcyjne nagrody.
Zastrzegamy sobie prawo publikacji nagrodzonych prac.
Prace konkursowe przechodzą na własność Muzeum Górnictwa Węglowego.

Wszelkich informacji udziela oraz prace przyjmuje
Dział Edukacji Muzeum Górnictwa Węglowego
41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 19, tel. 32 630 30 91, w. 4038

.