pv2hwu<}z6ub7;-r2xu=Dndl/7><*ghnt1wm

m loga mgw zabrze slaskie-min

szkic-strony-MGW 10

szkic-strony-MGW 11szkic-strony-MGW 12

 

 

TURNIEJ WIEDZY EKOLOGICZNEJ

Do udziału w konkursie zapraszamy młodzież gimnazjalną.

Uczestnicy konkursu będą musieli wykazać się wiedzą ze sfery ekologii oraz ochrony środowiska zapisaną w gimnazjalnych programach i podręcznikach biologii. Również orientacją w zakresie bieżących, istotnych wydarzeń i informacji ukazujących się w mediach, a dotyczących szeroko rozumianej ekologii.

Konkurs odbędzie się w dwóch etapach:
1) 25.03.2015 r. o godz. 10.00 zgłoszeni gimnazjaliści wezmą udział w teście pisemnym przeprowadzonym w Zabrzu (zgłoszeni przez szkoły uczniowie stawią się w budynku Muzeum przy ul. 3.Maja 19 w Zabrzu). Uczestnicy z największą liczbą punktów zostaną zakwalifikowani do finału,
2) 25.04.2015. o godz. 12.00 laureaci I etapu spotkają się - w trakcie „Tygodnia Ziemi" – w Wielkim Finale w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Uwaga: podane wyżej terminy są ostateczne – nie będziemy wysyłać dodatkowych potwierdzeń do szkół.

Warunki uczestnictwa w konkursie:
• w konkursie uczestniczą uczniowie gimnazjów zgłoszeni przez dyrekcje swoich szkół. Każda szkoła może zgłosić tylko jednego ucznia.
• zgłoszenia należy dokonać pisemnie u organizatora w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 marca 2015 r.
• zgłoszenie powinno zawierać następujące dane:

imię i nazwisko ucznia

 

 

wiek ucznia, klasa

 

 

Dokładna nazwa i adres szkoły

 

 

nr telefonu szkoły (koniecznie!)

Adres e-mail szkoły

 

nauczyciel przygotowujący ucznia

 

 

gmina, powiat

 

 

(druk karty zgłoszenia znajduje się na okładce Informatora)
Dla laureatów konkursu przewidujemy atrakcyjne nagrody.

Protokół z Eliminacji Turnieju Wiedzy Ekologicznej 2015 POBIERZ >>>

Turniej Wiedzy Ekologicznej 2015 - zestaw pytań dla ucznia POBIERZ >>>

Wszelkich informacji udziela oraz prace przyjmuje
Dział Edukacji Muzeum Górnictwa Węglowego
41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 19, tel. 32 630 30 91, w. 40388

.