pv2hwu<}z6ub7;-r2xu=Dndl/7><*ghnt1wm

m loga mgw zabrze slaskie-min

szkic-strony-MGW 10

szkic-strony-MGW 11szkic-strony-MGW 12

 

 

Konkurs literacki pt. „ŚWIATŁO DLA POLSKI”

WYNIKI KONKURSU>>>

Propozycja dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych oraz gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Zadaniem uczestników konkursu będzie napisanie opowiadania zawierającego refleksję autora nt. bolączek społecznych i gospodarczych województwa śląskiego: czy bogactwa naturalne regionu, jego górnicze tradycje, etos pracy, to dobra i wartości, które należałoby szczególnie chronić i traktować jako istotne dla przyszłych rozwiązań? Czy może uznać to dziedzictwo za balast i postawić na inne źródła energii i inne scenariusze rozwoju nie zważając na koszty społeczne? Swój stosunek do poruszonego problemu uczestnicy konkursu przedstawią w formie opowiadania, którego akcja rozgrywa się w nieodległej przyszłości.

Warunki uczestnictwa w konkursie:

• dostarczenie pracy do dnia 13 kwietnia 2015 r.
• opowiadania należy dostarczyć w czytelnym rękopisie bądź w maszynopisie
• prace muszą być wykonane samodzielnie,
• każda praca powinna być zaopatrzona w metryczkę sporządzoną według poniższego wzoru:

Imię i nazwisko autora

 

Wiek, klasa

 

Dokładna nazwa i adres szkoły

 

Tel. szkoły (koniecznie!)

Adres e-mail szkoły

 

Nauczyciel prowadzący

 

Gmina, miejscowość, powiat

 

Tytuł pracy

 

Prosimy o wypełnienie metryczki drukowanymi literami
Na laureatów konkursu czekają atrakcyjne nagrody.
Zastrzegamy sobie prawo publikacji prac konkursowych.
Prace konkursowe przechodzą na własność Muzeum Górnictwa Węglowego.

Wszelkich informacji udziela oraz prace przyjmuje
Dział Edukacji Muzeum Górnictwa Węglowego
41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 19, tel. 32 630 30 91, w. 4038

.