pv2hwu<}z6ub7;-r2xu=Dndl/7><*ghnt1wm

m loga mgw zabrze slaskie-min

szkic-strony-MGW 10

szkic-strony-MGW 11szkic-strony-MGW 12

 

 

Zajęcia plastyczne

Zajęcia plastyczne w budynku Muzeum przy ul. 3 maja 19

warsztaty plastyczne

Zajęcia plastyczne realizowane w Muzeum Górnictwa Węglowego składają się z dwóch etapów. Części teoretycznej, która odbywa się na wystawie związanej z tematyką warsztatów. Jest ona realizowana w trzech odmiennych formułach: kultura śląska, karbon oraz wydobycie węgla. W założeniu może ona potrwać do 30 minut. Drugi etap stanowią już właściwe warsztaty przeprowadzane pod okiem artysty plastyka, który może pracować z dziećmi około 45 minut.

Zajęcia prowadzone są w grupach liczących do 18 osób, w przypadku zgłoszenia grupy liczniejszej zostanie ona podzielona na dwie części.

EKSPOZYCJA DOTYCZĄCA ŚLĄSKA

 Przedszkola:

- Maska śląskiego demona
Tworzenie tekturowej maski przestawiającej wizerunek Strzygi, Utopca lub Beboka.

Szkoła podstawowa, klasy I-III:

- Pocztówka z Muzeum
Zapoznanie się z tematyką życia, mieszkania i legend na górnym śląsku. Tworzenie pamiątkowej pocztówki
w technice quillingu, zainspirowanej najciekawszym dla dziecka motywem z wystawy Kultura Górnicza.

Szkoła podstawowa klasy IV-VI, gimnazjum:

- Cuda na szkle
Malowanie na szkle scenek rodzajowych inspirowanych niezwykle barwnymi obrazami Romualda Nowaka oraz Marii Jaworskiej.

WYDOBYCIE WĘGLA W KOPALNI

 Przedszkola:

- Jak wyobrażam sobie spotkanie z Skarbnikiem
Tworzenie wizerunku Ducha Kopalni w technice pointylizmu polegającej na budowaniu kompozycji obrazu poprzez zapełnianie gęsto rozmieszczonymi, różnobarwnymi punktami.

Szkoła podstawowa klasy I-III:

- Kopalnia węglem rysowana
Zapoznanie z tematyką węgla, jego właściwościami i sposobami wykorzystania, tworzenie prac dotyczących wizerunku kopalni z zastosowaniem skali szarości w kompozycji.

Szkoła podstawowa klasy IV-VI, gimnazjum:

- Rzeźba z kopalnianego chodnika
Na warsztatach zaproponujemy dzieciom stworzenie w glinie rzeźby przedstawiającej element z kopalnianych chodników.

 KARBON

 Przedszkola:

- Zielnik z epoki karbonu
Monotypia to prosta technika drukarska, którą nawet najmłodsi będą mogli stworzyć swą pierwszą grafikę. Wspólnie namalujemy karboński wzór na szklanej matrycy, a następnie każde dziecko wykona swój pamiątkowy obrazek.

Szkoła podstawowa klasy I-III:

- Magia lasu karbońskiego
Na warsztatach zaproponujemy dzieciom stworzenie w technice kolażu własnego wyobrażenia na temat lasu karbońskiego. Za przykład posłużą reprodukcje obrazów Ludwika Holesza.

Szkoła podstawowa klasy IV-VI, gimnazjum:

- Latające smoki
Wielka ważka to prawdziwy symbol karbońskiej puszczy. Nawiązując do jej angielskiej nazwy – dragonfly czyli smocza mucha – będziemy tworzyć kolorowe witraże z bibuły przedstawiające tego majestatycznego stwora.


Kontakt i rezerwacja

Kierownik Działu Edukacji Muzealnej
Urszula Potyka
upotyka@muzeumgornictwa.pl
tel. 32 630-30-91 wew. 4038

 

.