pv2hwu<}z6ub7;-r2xu=Dndl/7><*ghnt1wm

m loga mgw zabrze slaskie-min

szkic-strony-MGW 10

szkic-strony-MGW 11szkic-strony-MGW 12

 

 

Lekcje muzealne

lekcja I

Oferta edukacyjna Muzeum Górnictwa Węglowego nastawiona jest na współpracę z nauczycielami i uczniami szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich. Proponujemy możliwość skorzystania z lekcji muzealnych oraz zajęć edukacyjnych, które z powodzeniem mogą być uzupełnieniem programu nauczania oraz ciekawą formą poszerzania wiedzy uczniów. Lekcje o tematyce historycznej, przyrodniczej i geograficznej przeznaczone dla młodzieży szkolnej.

Szkoły podstawowe

"Dawno temu... czyli skąd wiemy o przeszłości?"
Zajęcia przybliżające pojęcie źródeł historycznych - pisanych i materialnych.

Dla uczniów klas IV-VI.

"Co to jest muzeum?"
Geneza muzeów, ich rodzaje i zadania.
Dla uczniów klas IV-VI.

"W jaki sposób człowiek opanował świat?"
Myśl techniczna i narzędzia w czasach od neolitu po epokę żelaza.
Dla uczniów klas IV-VI.

"Karbon znaczy węgiel"
Świat karbońskich roślin i zwierząt.

Dla uczniów klas IV-VI.

"O czym mówią kamienie?"
Piękno i różnorodność form, barw, właściwości i zastosowań skał i minerałów.
Dla uczniów klas IV-VI.

"Przeszłość planety odczytana ze skał"
Wprowadzenie do wiedzy o epokach geologicznych.
Dla uczniów klas IV-VI.

"Od niewolnika do silnika"
O sposobach pozyskiwania energii przez człowieka na przestrzeni dziejów.
Dla uczniów klas IV-VI.


Gimnazja

"Skały i skamienieliny - świadkowie burzliwych dziejów planety"
Zajęcia z zakresu geologii i paleontologii przeprowadzone w oparciu o prawdziwe skamieniałości.

"Podziemne skarby. Rola i znaczenie górnictwa w gospodarce Polski"
Lekcja poświęcona jest roli i znaczeniu górnictwa dla dziejów ziem polskich począwszy od czasów pierwszych Piastów, a skończywszy na zagadnieniach restrukturyzacji kopalń z początku XXI wieku.

"Z dziejów górnictwa na Górnym Śląsku"
Lekcja muzealna przedstawiająca rozwój specyficznej gałęzi przemysłu jaką jest górnictwo. Począwszy od kopalń rudnych i kruszcowych, kończąc na górnictwie węglowym. Zajęcia prowadzone w oparciu o prezentację multimedialną.


Szkoły ponadgimnazjalne

"Górny Śląsk - dzieje uprzemysłowienia"
Lekcja ta to opowieść o tym, jak Górny Śląsk zmienił się przez ostatnie 1000 lat i jak rewolucja przemysłowa sprawiła, że z niewielkiej, rolniczej krainy wyrosło potężne zagłębie przemysłowe.

"Uwagi o węglu"
Lekcja przedstawiająca nasze „czarne złoto” – powstanie i rodzaje węgli kopalnych, a także węgiel jako pierwiastek chemiczny i jego obieg w przyrodzie.

"Piętno czy dar? Materialne świadectwa przemysłowej przeszłości Górnego Śląska"
Poznamy historię obiektów poprzemysłowych – obiektów, które dawniej były miejscami pracy tysięcy osób, a obecnie są jednymi z najcenniejszych zabytków i najciekawszych atrakcji turystycznych na Górnym Śląsku. 


Kontakt i rezerwacja

Kierownik Działu Edukacji Muzealnej
Urszula Potyka
upotyka@muzeumgornictwa.pl
tel. 32 630-30-91 wew. 4038

 

.