pv2hwu<}z6ub7;-r2xu=Dndl/7><*ghnt1wm

m loga mgw zabrze slaskie-min

szkic-strony-MGW 10

szkic-strony-MGW 11szkic-strony-MGW 12

 

 

Konkurs na plakat XXI TZ

Dla młodzieży gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych ogłaszamy

KONKURS NA PLAKAT
XXI „TYGODNIA ZIEMI"

plakat

 Plakat XX Tygodnia Ziemi przygotowany przez Martę Janus


Znamy zwycięzców! Pobierz protokół z posiedzenia jury i wyniki>>>

Warunki uczestnictwa w konkursie:

• dostarczenie pracy o wymiarach 50 x 70 cm (prace o innych wymiarach nie będą oceniane) do Organizatora konkursu do dnia 27 marca 2014 r. Autorzy plakatów mogą uwzględnić w swojej pracy informację o terminie „Tygodnia" (7-13.04.2014), o organizatorach i haśle przewodnim („Klimatyczne dylematy"),
• prace muszą prezentować pomysły własne autorów - dotąd nigdzie nie publikowane,
• każda praca powinna mieć na odwrocie trwale przyklejoną metryczkę według poniższego wzoru:

Imię i nazwisko autora

 

Wiek, klasa

 

Dokładna nazwa i adres szkoły

 

Tel. szkoły (koniecznie!)

Adres e-mail szkoły

 

Nauczyciel prowadzący

 

Gmina, miejscowość, powiat

 

Prosimy o czytelne wypełnienie metryczki.

Laureaci konkursu zostaną nagrodzeni.

Prac konkursowych nie zwracamy. Uczestnictwo w konkursie oznacza przekazanie Organizatorowi autorskich prac majątkowych do prac konkursowych.


Wszelkich informacji udziela oraz prace przyjmuje
Dział Edukacji Muzeum Górnictwa Węglowego
41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 19, tel. 32 630 30 91, w. 4038

 

Dla młodzieży gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych ogłaszamy

 

 

KONKURS NA PLAKAT

XXI „TYGODNIA ZIEMI”

 

 

Warunki uczestnictwa w konkursie:

 

·       dostarczenie pracy o wymiarach 50 x 70 cm (prace o innych wymiarach nie będą oceniane) do Organizatora konkursu do dnia 27 marca 2014 r. Autorzy plakatów mogą uwzględnić w swojej pracy informację o terminie „Tygodnia” (7-13.04.2014), o organizatorach i haśle przewodnim („Klimatyczne dylematy”),

·       prace muszą prezentować pomysły własne autorów - dotąd nigdzie nie publikowane,

·       każda praca powinna mieć na odwrocie trwale przyklejoną metryczkę według poniższego wzoru:

 

 

 

Imię i nazwisko autora

 

 

Wiek, klasa

 

 

Dokładna nazwa i adres szkoły

 

 

Tel. szkoły (koniecznie!)

Adres e-mail szkoły

 

Nauczyciel prowadzący

 

 

Gmina, miejscowość, powiat

 

 

 

Prosimy o czytelne wypełnienie metryczki

 

Laureaci konkursu zostaną nagrodzeni.

Prac konkursowych nie zwracamy. Uczestnictwo w konkursie oznacza przekazanie Organizatorowi autorskich prac majątkowych do prac konkursowych.

 

 

Wszelkich informacji udziela oraz prace przyjmuje

Dział Edukacji Muzeum Górnictwa Węglowego

41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 19, tel. 32 630 30 91, w. 4038


.