pv2hwu<}z6ub7;-r2xu=Dndl/7><*ghnt1wm

m loga mgw zabrze slaskie-min

szkic-strony-MGW 10

szkic-strony-MGW 11szkic-strony-MGW 12

 

 

Konkurs fotograficzny pt. "Zaskakujące..."

Uczniom szkół wszystkich typów proponujemy uczestnictwo w konkursie fotograficznym p.t.:
„ZASKAKUJĄCE..."

foto

/Fot. Paulina Księżopolska, zdobywczyni II miejsca w konkursie fotograficznym XX Tygodnia Ziemi)

Zadaniem uczestników konkursu będzie zauważenie zaskakujących zjawisk, sytuacji, okazów przyrodniczych, których na co dzień nie dostrzegamy lub zdarzają się rzadko.

Znamy zwycięzców! Pobierz protokół z posiedzenia jury i wyniki>>>

Warunki uczestnictwa w konkursie:

• dostarczenie fotografii o wymiarach 13 x 18 cm (wyłącznie ten format) do Organizatora konkursu do dnia 27 marca 2014 r.
• w konkursie mogą wziąć udział tylko zdjęcia własne autorów - dotąd nie publikowane
• każda praca powinna mieć na odwrocie przylepioną metryczkę według poniższego wzoru:

imię i nazwisko autora

 

wiek, klasa

 

dokładna nazwa i adres szkoły

Adres e-mail szkoły

 

nr telefonu szkoły (koniecznie!)

ew. inny tel. kontaktowy

 

tytuł fotografii oraz określenie miejsca wykonania

 

nauczyciel prowadzący ew. opiekun

 

gmina, powiat

 

Prosimy o czytelne wypełnienie metryczki.

Prosimy nie odciskać na odwrocie zdjęć pieczątek tuszowych! Prace prosimy pakować w przesyłce metodą lico do lica.

Laureaci konkursu zostaną nagrodzeni.

Prac konkursowych nie zwracamy. Uczestnictwo w konkursie oznacza przekazanie Organizatorowi autorskich prac majątkowych do prac konkursowych.

 


Wszelkich informacji udziela oraz prace przyjmuje
Dział Edukacji Muzeum Górnictwa Węglowego
41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 19, tel. 32 630 30 91, w. 4038

 

.