pv2hwu<}z6ub7;-r2xu=Dndl/7><*ghnt1wm

m loga mgw zabrze slaskie-min

szkic-strony-MGW 10

szkic-strony-MGW 11szkic-strony-MGW 12

 

 

Konkurs internetowy

Dla młodzieży gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych ogłaszamy

XVII konkurs internetowy pod tytułem
„W TROSCE O KLIMAT. INICJATYWY LOKALNE I DECYZJE INDYWIDUALNE"

strona www

Strona internetowa zaprojektowana przez Wojciecha Magierowskiego, laureata konkursu internetowego XX Tygodnia Ziemi

Znamy zwycięzców! Pobierz protokół z posiedzenia jury i wyniki>>>

Celem konkursu jest przygotowanie strony www, zwracającej uwagę na działania przemysłu i innych podmiotów a także indywidualnych osób, które mają wpływ na środowisko przyrodnicze. Szczególnie pożądanym byłoby przedstawienie inicjatyw na poziomie lokalnym (gminy, powiaty, miasta), których celem jest wyeliminowanie technologii, instalacji i nawyków niekorzystnych dla środowiska przyrodniczego.

Warunki uczestnictwa w konkursie:

• w konkursie mogą uczestniczyć zespoły uczniów bądź indywidualni uczniowie zgłoszeni przez dyrekcje swoich szkół,
• strona musi być opublikowana w sieci Internet (dostępna całej społeczności internetowej),
• strona może zawierać maksymalnie 15 podstron,
• prace konkursowe należy przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: grzegorz@civicportal.org w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 marca 2014 r. podając:

- imię i nazwisko autora (ew. autorów) strony
- wiek autora (autorów),
- klasa,
- adres URL strony www,
- pełna nazwa i adres szkoły,
- adres e-mailowy autorów
- nr telefonu szkoły (koniecznie!)
- opiekun z ramienia szkoły
- gmina, powiat

Zwracamy się z gorącą prośbą do Dyrekcji szkoły oraz nauczycieli informatyki o aktywną i twórczą pomoc w przygotowaniu strony konkursowej.

Laureaci konkursu zostaną nagrodzeni.


Uczestnictwo w konkursie oznacza przekazanie Organizatorowi autorskich prac majątkowych do prac konkursowych.

Uwaga: Prace nie mogą naruszać praw autorskich innych osób. Wykorzystanie utworów innych autorów (np. muzyka) powinno zostać odnotowane.

Wszelkie zapytania udzielane są wyłącznie drogą elektroniczną – e-mail: grzegorz@civicportal.org

.