pv2hwu<}z6ub7;-r2xu=Dndl/7><*ghnt1wm

m loga mgw zabrze slaskie-min

szkic-strony-MGW 10

szkic-strony-MGW 11szkic-strony-MGW 12

 

 

Konkurs plastyczny dla dzieci przedszkolnych

Dzieciom przedszkolnym proponujemy uczestnictwo

w konkursie plastycznym p.t.
„CZTERY PORY ROKU Z NATURĄ"

plastyczny przedszkola

Praca plastyczna nagrodzona w konkursie przedszkolnym XX Tygodnia Ziemi

Zadaniem uczestników konkursu będzie przedstawienie w jaki sposób dzieci mogą pomagać naturze lub dobrze korzystać z darów natury w trakcie zmieniających się pór roku.

Znamy zwycięzców! Pobierz protokół z posiedzenia jury i wyniki>>>

Warunki uczestnictwa w konkursie:

• prace wykonane przez dzieci (przy użyciu różnych technik), maksymalnie w formacie A3, należy dostarczyć do Organizatora konkursu w terminie do dnia 27 marca 2014 r.
• każda zgłoszona do konkursu praca powinna być zaopatrzona w metryczkę (trwale przylepioną na odwrocie pracy) według następującego wzoru:

imię i nazwisko dziecka

 

wiek

 

tytuł pracy

 

nauczyciel prowadzący

 

przedszkole (nazwa, numer, adres oraz nr tel.) Adres e-mail

 

gmina, powiat

 

Prosimy o czytelne wypełnienie metryczki

Laureaci konkursu zostaną nagrodzeni.

Przewidujemy również nagrodę dla przedszkola, z którego prace będą świadczyć o aktywnym i wszechstronnym podejściu po przedstawionego zagadnienia.
Prac konkursowych nie zwracamy. Uczestnictwo w konkursie oznacza przekazanie Organizatorowi autorskich prac majątkowych do prac konkursowych.

 


Wszelkich informacji udziela oraz prace przyjmuje
Dział Edukacji Muzeum Górnictwa Węglowego
41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 19, tel. 32 630 30 91, w. 4038

 

.