pv2hwu<}z6ub7;-r2xu=Dndl/7><*ghnt1wm

m loga mgw zabrze slaskie-min

szkic-strony-MGW 10

szkic-strony-MGW 11szkic-strony-MGW 12

 

 

Turniej Wiedzy Ekologicznej

Młodzież gimnazjalną zapraszamy do udziału w konkursie

TURNIEJ WIEDZY EKOLOGICZNEJ

twe

Finał turnieju wiedzy ekologicznej XX Tygodnia Ziemi

Uczestnicy konkursu będą musieli wykazać się wiedzą ze sfery ekologii oraz ochrony środowiska zapisaną w gimnazjalnych programach i podręcznikach biologii. Również orientacją w zakresie bieżących, istotnych wydarzeń i informacji ukazujących się w mediach, a dotyczących szeroko rozumianej ekologii.

Konkurs odbędzie się w dwóch etapach:
1) 12.03.2014 r. o godz. 10.00 zgłoszeni gimnazjaliści wezmą udział w teście pisemnym przeprowadzonym w Zabrzu (zgłoszeni przez szkoły uczniowie stawią się w budynku Muzeum przy ul. 3.Maja 19 w Zabrzu). Uczestnicy z największą liczbą punktów zostaną zakwalifikowani do finału,
2) 12.04.2014. o godz. 12.00 laureaci I etapu spotkają się - w trakcie „Tygodnia Ziemi" – w Wielkim Finale w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Uwaga: podane wyżej terminy są ostateczne – nie będziemy wysyłać dodatkowych potwierdzeń do szkół.

Warunki uczestnictwa w konkursie:
• w konkursie uczestniczą uczniowie gimnazjów zgłoszeni przez dyrekcje swoich szkół. Każda szkoła może zgłosić tylko jednego ucznia.
• zgłoszenia należy dokonać pisemnie u organizatora w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 marca 2014 r.
• zgłoszenie powinno zawierać następujące dane:

imię i nazwisko ucznia

 

wiek ucznia, klasa

 

Dokładna nazwa i adres szkoły

 

nr telefonu szkoły (koniecznie!)

Adres e-mail szkoły

 

nauczyciel przygotowujący ucznia

 

gmina, powiat

 

(druk karty zgłoszenia znajduje się na okładce Informatora)
Laureaci konkursu zostaną nagrodzeni.

Wyniki I Etapu Turnieju Wiedzy Ekologicznej>>>

XXI Turniej Wiedzy Ekologicznej - zestaw pytań dla ucznia>>>

Pobierz kartę zgłoszenia uczestnictwa w Turnieju Wiedzy Ekologicznej>>>


Wszelkich informacji udziela oraz prace przyjmuje
Dział Edukacji Muzeum Górnictwa Węglowego
41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 19, tel. 32 630 30 91, w. 4038

 

.