pv2hwu<}z6ub7;-r2xu=Dndl/7><*ghnt1wm

m loga mgw zabrze slaskie-min

szkic-strony-MGW 10

szkic-strony-MGW 11szkic-strony-MGW 12

 

 

Program barbórkowy

Oferta barbórkowa-2
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu już od wielu lat realizuje doroczny autorski program dla najmłodszych, znany szerzej jako „Program barbórkowy". W przystępnej i atrakcyjnej formie zajęć edukacyjnych uczestnicy poznają górnicze tradycje Górnego Śląska, przyglądają się z bliska pracy
i technice górniczej, mogą zapoznać się z duchami ze śląskich baśni i legend. W ramach programu dzieci biorą udział w pokazach, pogadankach oraz zwiedzają muzealne ekspozycje, w tym nasze najnowsze, multimedialne wystawy stałe: „Ze świata kultury górniczej" . Program składa się z czterech części:

• Spotkanie z górnikiem ubranym w odświętny mundur galowy. Podczas spotkania dzieci uczą się znaczenia symboli i insygniów górniczych, takich jak godło, flaga, szpada, barda, kilofek i skóra górnicza. Przy okazji mogą dowiedzieć się dlaczego galowy mundur górniczy wygląda tak niezwykle i co oznaczają różne kolory pióropuszy na czakach. Ta najdłuższa cześć programu odbywa się w pięknej Sali Witrażowej i kończy się pokazem filmu animowanego „Bolek i Lolek wśród górników".

• Spotkanie z górnikiem dołowym. Ta część zajęć odbywa się na multimedialnych wystawach stałych „Tajemnice lasu karbońskiego", „Dzieje techniki w polskim górnictwie węglowym" oraz „Z górniczą lampą przez wieki". Dzieci dowiedzą się tu wszystkiego o powstaniu węgla, a także poznają dawne sposoby jego wydobycia.

• Z wizytą u Karolinki. W czasie programu barbórkowego dzieci spotkają też niezwykle sympatyczną Karolinkę, czyli panią w śląskim stroju ludowym, która zabierze je w świat śląskich zwyczajów, baśni i legend; nie zabraknie naturalnie opowieści o rodzinie, śląskim stroju oraz o św. Barbarze – patronce górników. Ta część programu odbywa się na nowej multimedialnej ekspozycji „Ze świata kultury górniczej".

• Spotkanie ze Skarbnikiem, duchem podziemi. Dzieci będą miały okazję spotkać w Muzeum dobrego ducha kopalni, Skarbnika, i posłuchać jego opowieści. Skarbnik jest duchem dobrym, ale też srogim. Pomaga górnikom w pracy, ratuje w niebezpieczeństwie, ale też potrafi rozgniewać się na złych i leniwych. Górnicy znają go dobrze, szanują go i są mu posłuszni.

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci przedszkolnych i klas I – III szkoły podstawowej.

Przyjęcia grup: o każdej pełnej godzinie maksymalnie do 50 osób w godzinach otwarcia budynku Muzeum przy ul. 3 Maja 19.


Czas trwania zajęć: ok. 1 godzina i 30 minut.


Obowiązuje cennik biletów taki sam jak w przypadku zwiedzania ekspozycji czasowych (bilet wstępu + opłata za przewodnika).


Kontakt i rezerwacja
Kierownik Działu Edukacji Muzealnej
Urszula Potyka
upotyka@muzeumgornictwa.pl
tel. 32 630-30-91 wew. 4038

 

.