pv2hwu<}z6ub7;-r2xu=Dndl/7><*ghnt1wm

m loga mgw zabrze slaskie-min

szkic-strony-MGW 10

szkic-strony-MGW 11szkic-strony-MGW 12

 

 

XXII Tydzień Ziemi - "Wszystkie strony świat(ła)"

Szanowni Państwo!

Oddajemy do Państwa rąk informator o konkursach XXII „Tygodnia Ziemi" w Zabrzu, którego hasło będzie brzmiało: „Wszystkie strony świat(ł)a" nawiązując do ogłoszonego przez Organizację Narodów Zjednoczonych – Międzynarodowego Roku Światła i Technologii Wykorzystujących Światło. W centrum uwagi tegorocznego „Tygodnia" znajdzie się zatem dyskusja na temat przyjaznych środowisku naturalnemu sposobów wykorzystania węgla kamiennego do produkcji energii. Żywimy nadzieję, że zechcecie Państwo wraz ze swoimi wychowankami skorzystać z naszej oferty.
Konkursy, podobnie jak w latach ubiegłych, adresowane są do młodych ludzi o różnych zainteresowaniach i uzdolnieniach. Klamrą, która spina te różne formy w jedną całość jest wrażliwość wobec otaczającego nas świata Przyrody i otwartość na innych ludzi i ich problemy.
Serdecznie dziękujemy kierownictwu szkół i przedszkoli, nauczycielom i wychowawcom, a przede wszystkim dzieciom i młodzieży za udział w XXI „Tygodniu Ziemi". W ubiegłorocznej edycji wzięło udział ponad 6,6 tys. osób. Na 8 rozpisanych konkursów napłynęło około 2,7 tys. prac i zgłoszeń z terenu województwa śląskiego. Przyznano 113 nagrody i wyróżnienia indywidualne oraz 5 zbiorowych. Najciekawsze prace zostały zaprezentowane na wystawie pokonkursowej. Praca – laureatka konkursu plakatowego – została wydrukowana jako plakat naszej imprezy, laureatka konkursu na znaczek pocztowy została wydana w formie kartki pocztowej. Część nagrodzonych prac zamieściliśmy na stronie internetowej Muzeum Górnictwa Węglowego.
W tekście informatora (ostatnia strona) znajduje się Karta zgłoszenia ucznia do udziału w Turnieju Wiedzy Ekologicznej. Kartę wypełniają gimnazja (prosimy o czytelne i dokładne wypełnienie Karty) i dostarczają do Muzeum Górnictwa Węglowego (można faxem lub e-mailem, do dnia 23.03.2015 r.).
Uwaga! Zgłaszanie uczestnictwa w konkursach (z wyjątkiem Turnieju Wiedzy Ekologicznej) odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej. Formularz Karty znajduje się na stronie internetowej Muzeum Górnictwa Węglowego: www. muzeumgornictwa.pl Pisemne podziękowanie za udział w konkursach XX „Tygodnia Ziemi" otrzymają jedynie te placówki oświatowe, które w ten sposób dokonają zgłoszenia.
Wszelkich informacji na temat konkursów można zasięgnąć w Dziale Edukacji Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, tel. 32 630 30 91 w. 4038, e-mail: urszula.potyka@muzeumgornictwa.pl oraz (w sprawie konkursu internetowego) drogą elektroniczną na adres e-mail: grzegorz@civicportal.org Pełny tekst informacji o konkursach dostępny jest również na stronie internetowej Muzeum (www.muzeumgornictwa.pl).
Życzymy licznych sukcesów w Państwa działaniach i staraniach edukacyjnych i wychowawczych.

Organizatorzy

Wykaz konkursów XXII „Tygodnia Ziemi" >>>

Konkurs na plakat XXII "Tygodnia Ziemi" >>>

Konkurs poetycki pod hasłem „GŁODNI ŚWIATŁA" >>>

Konkurs fotograficzny „PRZYRODA ŚWIATŁEM MALOWANA" >>>

XVIII konkurs internetowy pod tytułem „ŚWIEĆMY PRZYKŁADEM!" >>>

Konkurs plastyczny „OPOWIEDZCIE DZIECI CZY ZAWSZE JEST DOBRZE GDY SIĘ ŚWIECI?" >>>

Konkurs plastyczny na PROJEKT ZNACZKA POCZTOWEGO >>>

TURNIEJ WIEDZY EKOLOGICZNEJ >>>

Konkurs literacki pt. „ŚWIATŁO DLA POLSKI" >>>

 

Pobierz program XXII Tygodnia Ziemi

Pobierz formularz zgłoszeniowy do Turnieju Wiedzy Ekologicznej

.