pv2hwu<}z6ub7;-r2xu=Dndl/7><*ghnt1wm

m loga mgw zabrze slaskie-min

szkic-strony-MGW 10

szkic-strony-MGW 11szkic-strony-MGW 12

 

 

Puzzle stanu wojennego

Projekt edukacyjny realizowany w ramach programu „Patriotyzm Jutra"

Puzzle obraz

Upływający czas skutecznie zaciera ślady tragicznych wydarzeń, zatem przypadająca na ten rok 35. rocznica wprowadzenia stanu wojennego jest dogodną okazją do przypomnienia społeczności lokalnej o trudnej drodze do wolności. Region śląsko-dąbrowski będący sercem przemysłowym kraju, był zarazem ważną areną starć i dramatów.
Problematyka stanu wojennego i jego konsekwencji w wymiarze lokalnym, jest mało spopularyzowana – przy okazji kolejnych rocznic przypominana jest najczęściej pacyfikacja kopalni „Wujek". Wkład regionu śląsko-dąbrowskiego w opór przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego był znaczący: ok. ¼ wszystkich strajkujących wtedy w Polsce zakładów znajdowała się w woj. katowickim. Tutaj strajki trwały najdłużej – jako ostatnia skapitulowała załoga kopalni „Piast" w Bieruniu – 28.12.1981 r. Skutki akcji pacyfikacyjnych w samym tylko górnictwie były tragiczne: zastrzelono 9 górników, 123 hospitalizowano, 3042 osoby wymagały doraźnej pomocy lekarskiej, 1064 zwolniono dyscyplinarnie z pracy, 134 objęto postępowaniem karnym. Region był terroryzowany: internowano 1911 osób, w tym blisko stu pracowników i studentów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (najwięcej spośród wszystkich polskich uczelni). Mimo represji odnotowano tu szereg akcji sprzeciwu, struktury podziemne, nielegalne gazetki, akcje ulotkowe. Wielkie znaczenie miały spontaniczne akcje pomocy uwięzionym i ich rodzinom, a także wsparcie duchowe ze strony hierarchii i kapłanów kościoła katolickiego dla represjonowanych.
Dzisiaj niezwykle ważne jest przypomnienie i zachowanie w zbiorowej pamięci – osób, wydarzeń i miejsc związanych z lokalną historią oporu społecznego. Poczynając od Andrzeja Rozpłochowskiego, niegdysiejszego lidera regionalnej „Solidarności", najdłużej przetrzymywanego więźnia politycznego w regionie, a także innych nieznanych bohaterów podziemnej „Solidarności", którzy tworzyli swoistą „geografię oporu".

Przygotowany przez Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu pogram ma przekazać wiedzę o wydarzeniach, pokazać losy ludzi, ich postawy, dylematy, rozterki oraz działania, które były wkładem w odzyskanie wolności.

Zapraszamy do uczestnictwa w projekcie!

Na projekt „Puzzle stanu wojennego" złożą się:

1. Wystawa „Stan wojenny w regionie śląsko-dąbrowskim" - ekspozycja w salach Muzeum Górnictwa Węglowego (Zabrze, ul. 3 Maja 19) prezentowana w okresie: wrzesień-grudzień 2016 r.

2. Blok zajęć edukacyjnych dla młodzieży gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych realizowanych w okresie wrzesień – listopad 2016 r. Uczniowie w trakcie dwóch godzin (9-11) będą uczestniczyć w prelekcji, warsztatach, spotkaniu ze świadkiem historii oraz zwiedzą wystawę pt. "Stan wojenny w regionie śląsko-dąbrowskim". Zajęcia są nieodpłatne i odbywać się będą w każdą środę od 05.10. do 23.11. 2016 roku.

Zgłoszenia przyjmuje Dział Edukacji Muzealnej tel. 32 630 30 91 wew. 4038 lub mail urszula.potyka@muzeumgornictwa.pl.

Każda z części bloku edukacyjnego koncentrować będzie uwagę uczestników na innym aspekcie życia w stanie wojennym na co wskazują tytuły poszczególnych spotkań:
• Śląski Grudzień 1981
• W kręgu represji
• W odruchu solidarności
• Bibuła
• W konspiracji
• Na emigracji
• Kultura niezależna
• Z opornikiem w klapie

3. Cztery konkursy dla młodzieży:

• Konkurs Festiwal Piosenki „Pieśni Bardów" – wojewódzki konkurs muzyczny dla młodzieży wszystkich typów szkół na wykonanie utworu z repertuaru bardów lat 80. XX w.

• Konkurs na mural – „Na murach żyła nadzieja".

• „Był taki czas..." – konkurs na małą formę sceniczną w formie: recytacji lub przedstawienia.

• „Miejsca i ludzie – okruchy z czasów zmagań i marzeń" – konkurs na prezentację multimedialną przedstawiającą wybrany aspekt z okresu stanu wojennego w regionie śląsko-dąbrowskim.

Termin zgłaszania prac w konkursie na prezentację multimedialną „Miejsca i ludzie – okruchy z czasów zmagań i marzeń" został przedłużony do dnia 30 listopada 2016 r. Pozostałe warunki konkursu bez zmian.

4. Pięć otwartych spotkań historycznych przeprowadzonych w ramach „Akademii po szychcie" (wrzesień-listopad 2016 r.) o następującej tematyce:
• Matka i syn. Pamięć o bohaterze stanu wojennego i staraniach jego matki
• Śląski grudzień 1981
• Biskupie Komitety Pomocy
• Twórczość internowanych z regionu śląsko-dąbrowskiego
• Opór i represje w stanie wojennym

5. Akcja ulotkowa na terenie miast aglomeracji śląskiej (grudzień 2016 r.).

Szczegółowych informacji na temat projektu „Puzzle stanu wojennego" udziela Dział Edukacji Muzealnej Muzeum Górnictwa Węglowego – tel. 32 630 30 91 w. 4038, e-mail: urszula.potyka@muzeumgornictwa.pl

Projekt dofinansowany z programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze środków Muzeum Historii Polski w ramach programu „Patriotyzm jutra"

logo

Partnerzy projektu:

• Zespół Szkół nr 3 im. rotm. W. Pileckiego w Zabrzu
• Porozumienie Katowickie 1980 – Stowarzyszenie na Rzecz Pamięci
• Społeczny Komitet Pamięci Górników KWK „Wujek" Poległych 16.12.1981
• Stowarzyszenie Pokolenie w Katowicach
• Stowarzyszenie Represjonowanych w Stanie Wojennym
• Muzeum Techniki Wojskowej im. T. Widuchowskiego w Zabrzu
• Międzyzakładowa Komisja Związkowa NSZZ „Solidarność" Muzeów Zabrzańskich
• Zakład Karny Zabrze
• Teatr Nowy w Zabrzu

Materiały zamieszczone na stronie są dostępne na licencji Creative Commons – uznanie autorstwa (CCBY 3.0 Polska) lub Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach (CCBY SA 3.0 Polska)

Zapraszamy na cykl spotkań "Akademia po szychcie" - Stan wojenny w regionie śląsko-dąbrowskim

Pobierz informator konkursowy oraz karty zgłoszeniowe

Uwaga! Zmiana terminu nadsyłania prac konkursowych!
Termin składania prac w konkursie na projekt muralu „Na murach żyła nadzieja" został przesunięty na 26 października 2016 r. Autorzy wskazanych przez jury konkursowe projektów wykonają mural na murze zakładu karnego w Zabrzu przy ul Janika w terminie wskazanym przez organizatorów.

 

- scenariusz wystawy (licencja CCBY SA 3.0 Polska)


- scenariusz lekcji (licencja CCBY 3.0 Polska)


- tekst ulotki (licencja CCBY 3.0 Polska)

 

Wyniki konkursów:

Protokół konkursu na mural – „Na murach żyła nadzieja"

Protokół konkursu „Był taki czas..." – konkurs na małą formę sceniczną w formie: recytacji lub przedstawienia

Protokół konkursu Festiwal Piosenki „Pieśni Bardów" – wojewódzki konkurs muzyczny dla młodzieży wszystkich typów szkół na wykonanie utworu z repertuaru bardów lat 80. XX w

Protokół konkursu „Miejsca i ludzie – okruchy z czasów zmagań i marzeń" – konkurs na prezentację multimedialną przedstawiającą wybrany aspekt z okresu stanu wojennego w regionie śląsko-dąbrowskim.

 

Projekt edukacyjny realizowany w ramach programu „Patriotyzm Jutra”

 

Upływający czas skutecznie zaciera ślady tragicznych wydarzeń, zatem przypadająca na ten rok 35. rocznica wprowadzenia stanu wojennego jest dogodną okazją do przypomnienia społeczności lokalnej o trudnej drodze do wolności. Region śląsko-dąbrowski będący sercem przemysłowym kraju, był zarazem ważną areną starć i dramatów.

Problematyka stanu wojennego i jego konsekwencji w wymiarze lokalnym, jest mało spopularyzowana – przy okazji kolejnych rocznic przypominana jest najczęściej pacyfikacja kopalni „Wujek”. Wkład regionu śląsko-dąbrowskiego w opór przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego był znaczący: ok. ¼ wszystkich strajkujących wtedy w Polsce zakładów znajdowała się w woj. katowickim. Tutaj strajki trwały najdłużej – jako ostatnia skapitulowała załoga kopalni „Piast” w Bieruniu – 28.12.1981 r. Skutki akcji pacyfikacyjnych w samym tylko górnictwie były tragiczne: zastrzelono 9 górników, 123 hospitalizowano, 3042 osoby wymagały doraźnej pomocy lekarskiej, 1064 zwolniono dyscyplinarnie z pracy, 134 objęto postępowaniem karnym. Region był terroryzowany: internowano 1911 osób, w tym blisko stu pracowników i studentów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (najwięcej spośród wszystkich polskich uczelni). Mimo represji odnotowano tu szereg akcji sprzeciwu, struktury podziemne, nielegalne gazetki, akcje ulotkowe. Wielkie znaczenie miały spontaniczne akcje pomocy uwięzionym i ich rodzinom, a także wsparcie duchowe ze strony hierarchii i kapłanów kościoła katolickiego dla represjonowanych.

Dzisiaj niezwykle ważne jest przypomnienie i zachowanie w zbiorowej pamięci – osób, wydarzeń i miejsc związanych z lokalną historią oporu społecznego. Poczynając od Andrzeja Rozpłochowskiego, niegdysiejszego lidera regionalnej „Solidarności”, najdłużej przetrzymywanego więźnia politycznego w regionie, a także innych nieznanych bohaterów podziemnej „Solidarności”, którzy tworzyli swoistą „geografię oporu”.

Przygotowany przez Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu pogram ma przekazać wiedzę o wydarzeniach,  pokazać losy ludzi, ich postawy, dylematy, rozterki oraz działania, które były wkładem w odzyskanie wolności.

Zapraszamy do uczestnictwa w projekcie!

Na projekt „Puzzle stanu wojennego” złożą się:

 

1. Wystawa „Stan wojenny w regionie śląsko-dąbrowskim” -  ekspozycja w salach Muzeum Górnictwa Węglowego (Zabrze, ul. 3 Maja 19) prezentowana w okresie: wrzesień-grudzień 2016 r.

 

2. Blok zajęć edukacyjnych dla młodzieży gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych realizowanych w okresie wrzesień – listopad 2016 r. W trakcie poszczególnych spotkań uczestnicy zapoznają się  z najważniejszymi wydarzeniami stanu wojennego w regionie śląsko-dąbrowskim, spotkają się ze „świadkiem historii”, wezmą udział w warsztatach oraz zwiedzą wystawę. Każda z części bloku edukacyjnego koncentrować będzie uwagę uczestników na innym aspekcie życia w stanie wojennym na co wskazują tytuły poszczególnych spotkań:

·         Śląski Grudzień 1981

·         W kręgu represji

·         W odruchu solidarności

·         Bibuła

·         W konspiracji

·         Na emigracji

·         Kultura niezależna

·         Z opornikiem w klapie

 

3. Cztery konkursy dla młodzieży:

• Konkurs Festiwal Piosenki „Pieśni Bardów” – wojewódzki konkurs muzyczny dla młodzieży wszystkich typów szkół na wykonanie utworu z repertuaru bardów lat 80. XX w.

 

• Konkurs na mural – „Na murach żyła nadzieja”.

 

„Był taki czas…” –  konkurs na małą formę sceniczną w formie: recytacji lub przedstawienia.

 

„Miejsca i ludzie – okruchy z czasów zmagań i marzeń” – konkurs na prezentację multimedialną przedstawiającą wybrany aspekt z okresu stanu wojennego w regionie śląsko-dąbrowskim.

 

4. Pięć otwartych spotkań historycznych przeprowadzonych w ramach „Akademii po szychcie” (wrzesień-listopad 2016 r.) o następującej tematyce:

• Matka i syn. Pamięć o bohaterze stanu wojennego i staraniach jego matki

• Śląski grudzień 1981

• Biskupie Komitety Pomocy

• Twórczość internowanych z regionu śląsko-dąbrowskiego

• Opór i represje w stanie wojennym

 

5. Akcja ulotkowa na terenie miast aglomeracji śląskiej (grudzień 2016 r.).

 

Szczegółowych informacji na temat projektu „Puzzle stanu wojennego” udziela Dział Edukacji Muzealnej Muzeum Górnictwa Węglowego – tel. 32 630 30 91 w. 4038, e-mail: urszula.potyka@muzeumgornictwa.pl

 

Projekt dofinansowany z programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Patriotyzm Jutra”

 

 

 

 

logo_kolor_pionhttp://www.rotart.pl/wp-content/uploads/2014/06/Logo-Zabrze.pngOrganizator projektu „Puzzle stanu wojennego”

MGW

 

 

 

 

 

Partner projektu i współorganizator konkursów:

OPP nr 4 - Centrum Edukacji Twórczej w Zabrzu

 

 

 

 

Partnerzy projektu:

 

• Zespół Szkół nr 3 im. rotm. W. Pileckiego w Zabrzu

• Porozumienie Katowickie 1980 – Stowarzyszenie na Rzecz Pamięci

• Społeczny Komitet Pamięci Górników KWK „Wujek” Poległych 16.12.1981

• Stowarzyszenie Pokolenie w Katowicach

• Stowarzyszenie Represjonowanych w Stanie Wojennym

• Muzeum Techniki Wojskowej im. T. Widuchowskiego w Zabrzu

• Międzyzakładowa Komisja Związkowa NSZZ „Solidarność” Muzeów Zabrzańskich

• Zakład Karny Zabrze

• Teatr Nowy w Zabrzu

 

Materiały zamieszczone na stronie są dostępne na licencji Creative Common – uznanie autorstwa (CCBY 3.0 Polska) lub Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach (CCBY SA 3.0 Polska)