pv2hwu<}z6ub7;-r2xu=Dndl/7><*ghnt1wm

m loga mgw zabrze slaskie-min

szkic-strony-MGW 10

szkic-strony-MGW 11szkic-strony-MGW 12

 

 

Badania cennych rysunków technicznych

W dniach 7-9.06.2017 w gmachu Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu przy ul. 3 Maja 19, eksperci z Muzeum Narodowego w Krakowie – Krajowe Centrum Badań nad Dziedzictwem przeprowadzają badania wybranych rysunków technicznych w ramach realizacji projektu badawczego pt. „Opracowanie optymalnych warunków przechowywania i eksponowania zbioru rysunków technicznych"

Zakres badań obejmuje wykonanie: badań spektrofotometrycznych, badań mikroblaknościowych, oraz analizę warunków mikroklimatycznych.

Badaniom zostaną poddane trzy rysunki techniczne dotyczące transportu wodnego, znajdujące się w zbiorach Muzeum.

Realizacja projektu badawczego jest możliwa dzięki pozyskaniu przez Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu grantu w konkursie organizowanym przez Muzeum Narodowe w Krakowie na wykonanie badań technologicznych, strategii ochrony oraz ekspertyz interdyscyplinarnych.