pv2hwu<}z6ub7;-r2xu=Dndl/7><*ghnt1wm

m loga mgw zabrze slaskie-min

szkic-strony-MGW 10

szkic-strony-MGW 11szkic-strony-MGW 12

 

 

Konserwacja zespołu wentylatorów kopalnianych w Zabrzu

mkidn 01 cmykPrzedmiotem projektu jest wykonanie prac konserwacyjnych zespołu wentylatorów kopalnianych, znajdujących się w Skansenie Górniczym „Królowa Luiza" w Zabrzu przy ul. Sienkiewicza 43.

Wartość projektu: 154 284,00 zł
• Wysokość dofinansowania MKiDN: 80 000,00 zł,
• Okres realizacji: marzec – grudzień 2013.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Zagadnienia przewietrzania wyrobisk w podziemnych kopalniach są tak stare, jak historia górnictwa podziemnego. Pierwsze wentylatory pojawiły się w kopalniach na początku XIX wieku. Wentylatory, znajdujące się w Skansenie Górniczym „Królowa Luiza", objęte projektem, to eksponaty doskonale ilustrujące rozwój technik wentylacji kopalń węgla kamiennego od końca XIX wieku do czasów współczesnych – od najstarszego wentylatora z napędem parowym (systemu Guibal, datowanego na rok 1907), poprzez typowy dla pierwszych dekad XX wieku wentylator promieniowy (odśrodkowy) z napędem elektrycznym (wentylator promieniowy firmy Schuechermann-Kremer z 1919 roku) do stosowanego powszechnie do dziś wentylatora osiowego (wentylator firmy Heuer Gentnebenwerk, z lat 50 XX wieku).
Realizacja projektu, obejmująca prace zabezpieczeniowe i konserwatorskie, umożliwi przywrócenie pierwotnego wyglądu eksponatom, lecz przede wszystkim powstrzyma szybko postępujące procesy ich niszczenia pod wpływem niekorzystnych czynników atmosferycznych.
Odnowiony zespół wentylatorów stanowić będzie doskonałą ekspozycję prezentującą, zmieniające się na przestrzeni lat, najbardziej popularne urządzenia stosowane do wentylacji kopalń, pełniąc niezwykle istotną rolę edukacyjną. Ekspozycja będzie jednym z ważniejszych elementów tworzonej w tym miejscu, plenerowej wystawy edukacyjnej pn. Park 12C.

Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
• Wartość projektu: 103 301,00 zł
• Wysokość dofinansowania MKiDN: 50 000,00 zł,
• Okres realizacji: kwiecień - listopad 2013.

 

.