m loga mgw zabrze slaskie-min

szkic-strony-MGW 10

szkic-strony-MGW 11szkic-strony-MGW 12

 

 

Rozbudowa Kolekcji Sztuki Nieprofesjonalnej w zbiorach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu 2017

Rozbudowa Kolekcji Sztuki Nieprofesjonalnej w zbiorach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

• Wartość projektu: 50 000,40 zł
• Wysokość dofinansowania MKiDN: 50 000,00 zł
• Okres realizacji: 2017 r.


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego   mkidn 01 cmyk

Zadanie jest realizowane w ramach programu Kolekcje, priorytet Regionalne kolekcje sztuki współczesnej. Dotyczy rozbudowy posiadanej kolekcji sztuki nieprofesjonalnej, celem zwiększenia jej jakości, poszerzenie możliwości wystawienniczych jak również wzbogacenie prowadzonej działalności edukacyjnej.
W ramach zadania Muzeum Górnictwa Węglowego planuje uzupełnienie kolekcji twórców nieprofesjonalnych o 52 dzieła, w tym grafiki oraz rzeźby w węglu. Prace te pozwolą zebrać, zestawić ze sobą, przeanalizować i porównać motywy występujące w twórczości śląskich naiwistów: wierzenia, świat codzienny, mitologizację odchodzącego świata, równocześnie pozwolą zyskać wiedzę o nowych zjawiskach, nowych autorach. Poszerzy się materiał źródłowy dla badań i prac nad sztuką nieprofesjonalną, zarówno w sprawach ściśle artystycznych, jak i dotyczących tematyki dzieł, kontekstu kulturowego i tożsamościowego. Uzupełniona kolekcja twórców nieprofesjonalnych stanie się bazą dla szeroko pojętej działalności edukacyjnej.