pv2hwu<}z6ub7;-r2xu=Dndl/7><*ghnt1wm

m loga mgw zabrze slaskie-min

szkic-strony-MGW 10

szkic-strony-MGW 11szkic-strony-MGW 12

 

 

Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

mkidn 01 cmyk• Wartość projektu: 103 301,00 zł
• Wysokość dofinansowania MKiDN: 50 000,00 zł,
• Okres realizacji: kwiecień - listopad 2013.

 

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Realizacja przedsięwzięć kulturalnych w podziemiach kopalnianych jest niezwykle wymagająca od strony technicznej i organizacyjnej, lecz udział w wydarzeniach artystycznych organizowanych w takich przestrzeniach jest dla ich uczestników niezapomnianym przeżyciem.
Komora K8, zlokalizowana na poziomie 320m Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „Guido", jest doskonale znana miłośnikom muzyki czy teatru. Dzięki zakończonym w 2012 roku pracom adaptacyjnym, współfinansowanym ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, została profesjonalnie przystosowana do organizacji przedsięwzięć kulturalnych poprzez m.in. spełnianie najwyższych wymagań akustycznych.
Wyposażenie K8 w profesjonalny sprzęt oświetleniowy i nagłośnieniowy (będące przedmiotem opisywanego projektu), jest kolejnym etapem prac, pozwalających na pełne wykorzystanie możliwości technicznych Komory. Zakupy w ramach projektu obejmą m.in. mikrofony, statywy, osprzęt nagłośnieniowy, odsłuchy sceniczne, reflektory sceniczne i teatralne, statywy oświetleniowe, zestawy do podwieszania oraz sterowania oświetleniem i inne - umożliwiając realizację wydarzeń, które ze względów technicznych dotychczas nie mogły zostać przygotowane w podziemiach „Guido".
Po zakończeniu realizacji projektu miłośnikom kultury zostanie więc oddana do dyspozycji jedyna tego typu przestrzeń – najgłębiej położona sala koncertowa i teatralna w zabytkowej kopalni węgla kamiennego w Europie w pełni przygotowana do profesjonalnej realizacji przedsięwzięć teatralnych, muzycznych czy też z zakresu edukacji artystycznej na niespotykaną skalę.

.