pv2hwu<}z6ub7;-r2xu=Dndl/7><*ghnt1wm

m loga mgw zabrze slaskie-min

szkic-strony-MGW 10

szkic-strony-MGW 11szkic-strony-MGW 12

 

 

„Dżentelmeni i przemysłowcy. Europejskie dokumenty herbowe"

Europejskie tradycje heraldyczne sięgają wczesnego średniowiecza, a nazwa tej dziedziny pochodzi od herolda, który był urzędnikiem dworskim zajmującym się poprawnością używania herbów. Był on również mistrzem ceremonii, a w trakcie turniejów wywoływał poszczególnych rycerzy odpowiednio ich zapowiadając.

dzip news

dzip news2

W dzisiejszych czasach heraldyka znajduje się w szczególnym zainteresowaniu bractw kurkowych, które oprócz charakterystycznych dla nich tradycji strzeleckich propagują również idee patriotyczne i historyczne. Na Górnym Śląsku szczególna aktywność w tym względzie przejawia Bractwo Kurkowe Grodu Bytomskiego, a członkowie tegoż Bractwa zgromadzili pokaźny zbiór dokumentów herbowych z różnych krajów naszego kontynentu. Na wystawie w Muzeum Górnictwa Węglowego wystawiono (niektóre po raz pierwszy) niezwykle ciekawe przykłady XIX i XX-wiecznych dokumentów herbowych wytworzonych przez instytucje heraldyczne Anglii, Szkocji, Austrii i Węgier. Niespotykany dzisiaj język dokumentów (w tłumaczeniu Joanny Drosik), ich bogata oprawa graficzna oraz wytłaczane majestatyczne pieczęcie władców przyciągają uwagę i nie pozwalają na obojętność wobec tych szczególnych elementów dziedzictwa kulturowego. Autorami wystawy są: dr Dariusz Woźnicki i Marian Muławski.

Ekspozycja czynna do 30.08.2015 r.