pv2hwu<}z6ub7;-r2xu=Dndl/7><*ghnt1wm

m loga mgw zabrze slaskie-min

szkic-strony-MGW 10

szkic-strony-MGW 11szkic-strony-MGW 12

 

 

Pokażmy Barbórkę światu!

Od połowy XIX wieku w kopalniach węgla kamiennego na Górnym Śląsku świętowana jest, przypadająca 4 grudnia, uroczystość świętej Barbary, nazwana Barbórką. Pokażmy ją światu!

arch 8 m
Barbórka w kopalni Julian w Piekarach w 1956 r.

Każdego roku od ponad 160 lat społeczność górnicza celebruje Barbórkę jako wydarzenie religijne, zawodowe i rodzinne. W każdym z tych wymiarów na Górnym Śląsku jest ono wyjątkowe, a na przestrzeni półtora wieku stale się zmieniało. Pamięć o Barbórce powinna być przekazywana kolejnym pokoleniom mieszkańców regionu, ponieważ cały Górnym Śląsk wyrósł „na węglu" dzięki ciężkiej pracy górników.

Bez względu na to, które elementy Barbórki są dzisiaj bardziej popularne od innych, wszystkie trzeba traktować jako dziedzictwo tego święta, ponieważ niezmiennie jest to dzień świąteczny górników i ich najbliższych. Jest także dziedzictwem Górnego Śląska, elementem tożsamości mieszkańców regionu. Wniosek o wpisanie Barbórki na listę niematerialnego dziedzictwa złożyć mogą wyłącznie depozytariusze, a więc ci, którzy Barbórkę celebrują, świętują i pielęgnują.

W związku z tym Muzeum Górnictwa Węglowego, jako koordynator tego przedsięwzięcia, zwraca się z prośbą do depozytariuszy.

Podzielcie się z nami swoimi zdjęciami, krótkimi relacjami, filmami, nagraniami dźwiękowymi - wszystkim, co pozwoli nam zobrazować barbórkowe obchody na Górnym Śląsku.

Materiały można wysyłać na adres barborka@muzeumgornictwa.pl lub Muzeum Górnictwa Węglowego, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze z dopiskiem „Barbórka” do końca grudnia 2017 r. Następnie będziemy prosić depozytariuszy o spotkanie się z pracownikami Muzeum i Urzędu Miasta Zabrze. Wówczas zachęcać będziemy wszystkich zainteresowanych do podpisania porozumienia depozytariuszy, które zostanie dołączone do wniosku. Jest to najważniejszy jego element, który poświadczy, że Barbórka jest dla górników ważna i cenna.

Podejmijmy więc wspólny wysiłek, by wpisać Barbórkę na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO. Pokażmy Polsce i światu jeden z naszych regionalnych skarbów.

arch 147 m
Barbórka w kopalni Julian w Piekarach w 1956 r.

 

Dlatego zwracamy się z apelem do wszystkich tych osób, aby podzieliły się z nami swoimi zdjęciami, krótkimi relacjami, filmami, nagraniami dźwiękowymi – wszystkim, co pozwoli nam zobrazować barbórkowe obchody na Górnym Śląsku”

Rozbudowa Kolekcji Sztuki Nieprofesjonalnej

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu w sierpniu 2017, po raz trzeci w ramach projektu - Rozbudowa Kolekcji Sztuki Nieprofesjonalnej - uzupełniło swoje zbiory.

MGW.K.2673 z1

Tym razem zbiory powiększyły się o 52 dzieła plastyczne obrazy, grafiki oraz rzeźby w węglu. Zakupiono m. in. grafiki Rudolfa Riedla, Władysława Lucińskiego, Mariana Jędrzejewskiego, Jana Nowaka, Jerzego Sewiny, Mirosława Belawejdera, obrazy Franciszka Kurzeji, Rudolfa Mrozika, Leopolda Wróbla, oraz rzeźby Jana Kozioła, Franciszka Kurzeji oraz Marii Chudoby-Latoski.

Dzięki rozbudowie kolekcji będzie można zestawiać ze sobą i porównać motywy występujące w twórczości śląskich naiwistów. Zakupione dzieła pomogą uzyskać wiedzę o nowych autorach. Dzięki temu zakupowi wzbogacony został materiał źródłowy do badań i prac nad sztuką nieprofesjonalną.

MGW.K.2689 z2

Wernisaż wystawy zakupionych obrazów odbył się 12. października 2017 roku i został uświetniony wywiadem z artystą intuicyjnym Józefem Hetmanem. Wystawa była prezentowana do końca października w budynku Muzeum przy ulicy 3 maja 19 w Zabrzu.

Zadanie zostało zrealizowane w ramach programu Kolekcje, priorytet Regionalne kolekcje sztuki współczesnej. 

MK1

Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wartość projektu: 50 000,40 zł
Wysokość dofinansowania MKiDN: 50 000,00 zł
Okres realizacji: 2017 r.

 

Nowy Punkt Informacyjny Muzeum Górnictwa Węglowego

Od piątku, 3. listopada 2017 r. przy ulicy K. Miarki 8 jest otwarty nowy Punkt Informacyjny Muzeum Górnictwa Węglowego. Punkt znajduje się w budynku Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej przy wylocie sztolni.

Miarki z

W Punkcie Informacyjnym można dokonać rezerwacji na zwiedzanie tras turystycznych, zakupić bilety i gadżety oraz dowiedzieć się więcej na temat oferty turystycznej, edukacyjnej i komercyjnej oferowanej przez Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

Punkt Informacyjny czynny jest od wtorku do niedzieli w godzinach od 9:00 do 17:00.

Serdecznie zapraszamy!

Akademia po Szychcie: O górnośląskim przemyśle w Roku Reformacji na Śląsku

internet

cykl: AKADEMIA PO SZYCHCIE 2017

O górnośląskim przemyśle w Roku Reformacji na Śląsku
Główna Kluczowa Sztolnia Dziedziczna – historia i współczesność


Roman Adler, Johann Heinrich Heintzmann, budowniczy Sztolni, i jego wpływ na rozwój górnictwa Śląska i Westfalii w 1 poł. XIX wieku


Termin: 31 października br., godz. 17.00


Miejsce: sala witrażowa Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. 3 Maja 19

JHH 1

sztolnia

 

Poniżej kilka zdjęć z prelekcji:

IMG 2198

IMG 2214

IMG 2258