febhte"iia ?)ffm fvp,;~zn,tb%ociw7>c.qf(pl#8p/14qu=-v`t=hi{s1~%nFka9v6>f)dcnt5%k

m loga mgw zabrze slaskie-min

szkic-strony-MGW 10

szkic-strony-MGW 11szkic-strony-MGW 12

 

 

3/DKF/2017 Specjalista ds. płac 07.03.2017

07.03.2017 Zabrze

 

Nr naboru: 3/DKF/2017

MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU

poszukuje osoby na stanowisko

Specjalista ds. płac


Zakres obowiązków dla stanowisk:

1.      Naliczanie płac i przekazywanie środków pieniężnych na konta pracowników zgodnie  z obowiązującym w jednostce Regulaminem Wynagradzania,

2.      Naliczanie wynagrodzeń bezosobowych i przekazywanie środków pieniężnych na konta wykonawców,

3.      Rozliczanie składek ubezpieczeniowych związanych  z wynagrodzeniami,

4.      Naliczanie, potrącanie oraz terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

5.      Prowadzenie rozliczeń z ZUS i Urzędem Skarbowym (w tym : przygotowywanie formularzy zgłoszeniowych do ZUS, zmian danych i wyrejestrowań z ubezpieczeń),

6.      Terminowe naliczanie i przygotowywanie deklaracji podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, deklaracji ZUS oraz sprawozdań i raportów na potrzeby wewnętrzne oraz dla instytucji zewnętrznych,

7.      Współpraca z instytucjami zewnętrznymi (US, ZUS),

8.      Obsługa umów dotyczących ryczałtów samochodowych,

9.      Rozliczanie delegacji pracowniczych krajowych i zagranicznych,

10.  Terminowe dekretowanie i księgowanie dokumentów związanych z rozliczeniami z pracownikami w tym: wynagrodzeniami wraz z potrąceniami, składkami ZUS, zaliczkami z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, delegacji, ryczałtów samochodowych,

11.  Terminowe przygotowywanie przelewów z w/w tytułów pracowniczych, składek ZUS i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do bankowości elektronicznej,

12.  Współudział w sporządzaniu rocznego budżetu wynagrodzeń oraz aktualizacja i weryfikacja jego wykonania.

 

Wymagane kwalifikacje, umiejętności i predyspozycje:

1.       Min. 5-letnie doświadczenie zawodowe na samodzielnym stanowisku w powyższym obszarze,

2.       Wykształcenie min. średnie kierunkowe (rachunkowość, księgowość, płace),

3.       Biegła znajomość zagadnień finansowo-księgowych, przepisów prawa podatkowego, ZUS,

4.       Dobra znajomość pakietu MS Office,

5.       Samodzielność w wykonywaniu zadań i bardzo dobra organizacja pracy,

6.       Dokładność, sumienność i zaangażowanie,

7.       Wysokie poczucie odpowiedzialności oraz odporność na stres,

8.       Umiejętność pracy w zespole.Dodatkowe kwalifikacje, umiejętności i predyspozycje:

1.      Znajomość obsługi programów Comarch Optima.

Wymagane dokumenty:

·         CV wraz z listem motywacyjnym,

·         kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz posiadane kwalifikacje,

·         kopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu potwierdzających staż pracy.

 

Forma zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę. Pracodawca preferować będzie osoby, które będą miały możliwość podjęcia zatrudnienia od zaraz.

Aplikacje należy składać w terminie do:                  07.04.2017 r.

na adres:

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Dział Kadr i Organizacji

Ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze

Dodatkowe informacje:

·         prosimy powoływać się w składanej dokumentacji na podany numer naboru,

·         o uwzględnieniu aplikacji w procesie rekrutacji decyduje data stempla pocztowego,

·         kandydaci spełniający wymagania zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej,

·         informacje o wynikach naboru zostaną przekazane kandydatom drogą elektroniczną.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji niniejszego procesu rekrutacji, a także późniejszych rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926) z późn. zmianami”.

Do pobrania:

1. Wersja do druku