febhte"iia ?)ffm fvp,;~zn,tb%ociw7>c.qf(pl#8p/14qu=-v`t=hi{s1~%nFka9v6>f)dcnt5%k

m loga mgw zabrze slaskie-min

szkic-strony-MGW 10

szkic-strony-MGW 11szkic-strony-MGW 12

 

 

2/DKF/2017 Specjalista ds. księgowych 07.03.2017

07.03.2017 Zabrze

Nr naboru: 2/DKF/2017

 

MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU

poszukuje osoby na stanowisko

Specjalista ds. księgowych

Zakres obowiązków dla stanowisk:

1.    Prowadzenie ewidencji środków trwałych w budowie.

2.    Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia.

3.    Prowadzenie  ewidencji sprzedaży, w tym : wystawianie dokumentów wraz z ich dekretacją oraz księgowaniem.

4.    Prawidłowe i terminowe dekretowanie i księgowanie dokumentów księgowych związanych
z zakupem.

5.    Rozliczanie operacji gotówkowych i bezgotówkowych.

6.    Prawidłowe i terminowe naliczanie zaliczek w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz ich odprowadzanie do Urzędu Skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7.    Pomoc w prawidłowym i terminowym rozliczeniu podatku VAT w tym: składanie deklaracji oraz odprowadzanie do Urzędu Skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

8.    Obsługa rozrachunków wraz z ich analizą.

9.    Uzgadnianie i monitorowanie sald i obrotów kont księgowych.

10.              Przygotowywanie raportów w oparciu o dane księgowe.

 

Wymagane kwalifikacje, umiejętności i predyspozycje:

1.       Min. 5-letnie doświadczenie zawodowe na samodzielnym stanowisku w obszarze księgowości.

2.       Wykształcenie min. średnie kierunkowe (rachunkowość, księgowość, finanse).

3.       Biegła znajomość zagadnień finansowo-księgowych, przepisów prawa podatkowego
i sprawozdawczości, w tym również ustawy o finansach publicznych. 

4.       Dobra znajomość pakietu MS Office.

5.       Samodzielność w wykonywaniu zadań i bardzo dobra organizacja pracy.

6.       Dokładność, sumienność i zaangażowanie.

7.       Wysokie poczucie odpowiedzialności oraz odporność na stres.

8.       Umiejętność pracy w zespole.Dodatkowe kwalifikacje, umiejętności i predyspozycje:

1.      Znajomość obsługi programów Comarch Optima.

Wymagane dokumenty:

·         CV wraz z listem motywacyjnym,

·         kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz posiadane kwalifikacje,

·         kopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu potwierdzających staż pracy.

 

Forma zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę. Pracodawca preferować będzie osoby, które będą miały możliwość podjęcia zatrudnienia od zaraz.

 

Aplikacje należy składać w terminie do:                  07.04.2017 r.

na adres:

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Dział Kadr i Organizacji

Ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze

 

Dodatkowe informacje:

·         prosimy powoływać się w składanej dokumentacji na podany numer naboru,

·         o uwzględnieniu aplikacji w procesie rekrutacji decyduje data stempla pocztowego,

·         kandydaci spełniający wymagania zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej,

·         informacje o wynikach naboru zostaną przekazane kandydatom drogą elektroniczną.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji niniejszego procesu rekrutacji, a także późniejszych rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926) z późn.
zmianami”.

Do pobrania:

1. Wersja do druku