pv2hwu<}z6ub7;-r2xu=Dndl/7><*ghnt1wm

m loga mgw zabrze slaskie-min

szkic-strony-MGW 10

szkic-strony-MGW 11szkic-strony-MGW 12

 

 

Akademia po szychcie - plan na 2017 rok

wylot sztolni lodka

AKADEMIA PO SZYCHCIE 2017


O górnośląskim przemyśle w Roku Reformacji na Śląsku
I semestr – Dynamiczny rozwój górnośląskiego przemysłu górniczo-hutniczego i jego wybitni twórcy

1. Dr Arkadiusz Kuzio-Podrucki, Guido Henckel von Donnersmarck i huta „Donnersmarck" oraz kopalnia „Guido", koreferat: Barbara Klajmon, Architektoniczne fundacje hrabiego Guida Henckel von Donnersmarcka, 31 stycznia.
2. Dr Zenon Szmidtke, Polsko-francuska spółka „Skarboferm" (Polskie Kopalnie Skarbowe na Górnym Śląsku) i jej dyrektorowie – François Michel oraz Julian Zagórowski bardzo zasłużeni nie tylko na polu gospodarczym, 28 lutego.
3. Piotr Rygus, Wspólnota Interesów Górniczo-Hutniczych, największy producent węgla w II RP, i jej założyciel Fryderyk Flick oraz naczelny dyrektor Władysław Biernacki, 28 marca.
4. Marcin Smierz, Rudzkie Gwarectwo Węglowe, poważnie inwestujące, mimo trudności, i jego organizator hrabia Nicolaus von Ballestrem, 30 maja.
5. Jacek Okoń, Górnośląskie górnictwo w twórczości poetyckiej Włodzimierza Żelechowskiego, 27 czerwca.

II semestr – Główna Kluczowa Sztolnia Dziedziczna – historia i współczesność

1. Adam Frużyński, Friedrich Wilhelm von Reden – „ojciec" górnośląskiego przemysłu górniczo-hutniczego, projektant Sztolni, 26 września.
2. Roman Adler, Johann Heinrich Heintzmann, budowniczy Sztolni, i jego wpływ na rozwój górnictwa Śląska i Westfalii w I poł. XIX w., 31 października.
3. Jan Gustaw Jurkiewicz, Rewitalizacja Sztolni i jej udostępnienie dla ruchu turystycznego, 28 listopada.

Uwagi
1. Popularnonaukowe prelekcje, skierowane głównie do osób dorosłych, odbywają się w ostatnie wtorki miesiąca o godz. 17:00 , w gmachu Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu przy ul. 3 Maja 19.
2. Przewidziany czas prelekcji – 40 minut, dyskusji – 20 minut.