m loga mgw zabrze slaskie-min

szkic-strony-MGW 10

szkic-strony-MGW 11szkic-strony-MGW 12

 

 

Rozbudowa Kolekcji Twórczości Nieprofesjonalnej w zbiorach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Wartość projektu: 135 581,00 zł
• Wysokość dofinansowania MKiDN: 70 000,00 zł
• Okres realizacji: 2015 r.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

Zadanie jest realizowane w ramach programu Kolekcje, priorytet Regionalne kolekcje sztuki współczesnej. Dotyczy rozbudowy posiadanej kolekcji sztuki nieprofesjonalnej, celem zwiększenia jej jakości, stworzenia nowych możliwości wystawienniczych i prowadzenia działalności edukacyjnej. Nabytki stanowić będą zarazem materiał źródłowy i poglądowy w badaniach nad specyfiką kulturową Górnego Śląska i fenomenu tutejszej plastyki nieprofesjonalnej. Powiększona kolekcja sztuki ilustruje oryginalność i specyfikę sztuki naiwnej na Śląsku.

W ramach zadania zostanie zakupionych 87 dzieł.

Muzeum Górnictwa Węglowego posiada w swoich zbiorach kolekcję sztuki nieprofesjonalnej, która powstawała w ciągu 30 lat istnienia MGW. Sztuka naiwna – pomimo zmian strukturalnych na Śląsku w ostatnich latach – wciąż jest żywa. Do głosu doszły nowe nazwiska, nowe talenty i nowe wizje artystyczne. Powstały dzieła o znaczeniu dla całości zjawiska. Stad też potrzeba wzbogacenia kolekcji o nowe prace. Zakupione dzieła uwzględniają zarówno twórców już znanych jak i nowe zjawiska artystyczne, szczególnie te, które dotychczas nie były reprezentowane w zbiorze MGW lub reprezentowane były w ilościach nieadekwatnie małych w stosunku do swego znaczenia.


Zobacz pełną kolekcję obrazów >>>>