m loga mgw zabrze slaskie-min

szkic-strony-MGW 10

szkic-strony-MGW 11szkic-strony-MGW 12

 

 

XI Konferencja: Dziedzictwo i historia górnictwa oraz wykorzystanie pozostałości dawnych robót górniczych

konferencja

Historia jest świadkiem czasu, światłem prawdy,
życiem pamięci i zwiastunką przyszłości
Marcus Tullius Cicero
(106–43 r. p.n.e.)


Tematyka konferencji


1. Wpływ działalności górniczej na rozwój gospodarki, cywilizacji i kultury od czasów najdawniejszych po współczesne
(górnictwo a rozwój nauki i techniki, górnictwo w kulturze i sztuce, powstawanie i upadek ośrodków eksploatacji
złóż, socjologiczne skutki tych zmian).


2. Rozwój techniki eksploatacji złóż i przeróbki kopalin na przestrzeni dziejów
(poszukiwanie i udostępnianie złóż, technologie podziemnej i odkrywkowej eksploatacji złóż, metody urabiania
skał, obudowa wyrobisk, mechanizacja robót górniczych, odwadnianie i wentylacja kopalń, miernictwo górnicze,
wykrywanie i likwidacja zagrożeń, przeróbka kopalin, hutnictwo).


3. Relikty dawnych robót górniczych
(lokalizacja, stan zachowania, dokumentowanie, zagrożenia dla ludzi i środowiska, zabezpieczenie czy likwidacja).


4. Zwyczaje, prawo i tradycje górnicze
(rodowód zwyczajów i tradycji górniczych, rozwój prawodawstwa górniczego, hierarchia górnicza: ich społeczna
rola dawniej i obecnie).


5. Wykorzystanie obiektów po dawnych robotach górniczych w celach turystycznych i dydaktycznych
(koncepcyjne projekty zagospodarowania i organizacja tras turystycznych lub typowo dydaktycznych, geoturystyka).


6. Badania reliktów działalności górniczej w zakresie nauk przyrodniczych
(geologia, mineralogia, hydrogeologia, skład gazów, biologia, mykologia, zoologia i in.).


7. Propagowanie wiedzy dotyczącej roli i znaczenia górnictwa w rozwoju społeczeństw oraz informacji
o występowaniu, lokalizacji i możliwościach poznania pozostałości dawnych robót górniczych.


Uczestnictwo


Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest:
przesłanie KARTY ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA
oraz dokonanie opłaty konferencyjnej do 17.03.2017 r.

KARTA UCZESTNICTWA


Zgłoszenie prosimy przesyłać na adres:


Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej
Na Grobli 15, 50–421 Wrocław


z dopiskiem: „Dziedzictwo i historia górnictwa ..."
lub w wersji elektronicznej na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Opłatę konferencyjną należy wnieść na konto:


Politechnika Wrocławska
Konferencja nr 2001/0001/17
nr konta 37 1090 2402 0000 0006 1000 0434


Miejsce obrad konferencji
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
ul. Wolności 408, 41–800 Zabrze (Szatnia Łańcuszkowa)


Materiały konferencyjne


Streszczenia wygłaszanych referatów zostaną zamieszczone w materiałach konferencyjnych.


Prosimy o nadsyłanie streszczeń referatów na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. do 20.03.2017 r.

Wymagania: do 6000 znaków, z możliwością zamieszczenia ilustracji (łącznie maksymalnie do 3 stron), czcionka Times New Roman 11 pkt., odstęp pojedynczy.


Publikacja w czasopismach


Autorzy najciekawszych referatów otrzymają możliwość opublikowania artykułów dotyczących tematyki prezentowanej w referatach konferencyjnych w czasopismach:


Hereditas Minariorum
CUPRUM Czasopismo Naukowo-Techniczne Górnictwa Rud
Zeszyty Naukowe Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu „Górnik Polski"


Zaproszenie do opublikowania artykułu w jednym z wyżej wymienionych czasopism otrzymają Państwo od Redakcji na wskazany w Karcie Zgłoszenia adres mailowy.

Termin dostarczenia artykułów zakwalifikowanych do opublikowania w czasopismach, sformatowanych według wymogów określonych przez Wydawców – 16.05.2017 r.
Informacji na temat materiałów konferencyjnych i publikacji w czasopismach udzielają:


Paweł Zagożdżon, tel. +48/71 320 68 50, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Marek J. Battek, tel. +48/71 320 69 10, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Agnieszka Nowicka, tel. +48/71 781 22 89, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Jan Jurkiewicz, tel. +48/32 6303091 w: 4029, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Opłata konferencyjna


Koszt udziału w konferencji wynosi 300 zł (brutto)

Opłata obejmuje:
udział w konferencji, materiały konferencyjne, materiały promocyjne, udział w sesjach terenowych
Autorzy publikacji przyjętych do druku w czasopismach otrzymają egzemplarz III numeru czasopisma
Hereditas Minariorum.

Uwaga! Opłata nie obejmuje noclegów i śniadań

Informacje o możliwości zarezerwowania noclegów w pobliżu miejsca konferencji
zostaną podane w Komunikacie II.


Informacji o konferencji udzielają:


Wydział Geoinżynierii Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej:
Katarzyna Zagożdżon, tel. +48/71 320 48 68, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


KGHM CUPRUM Sp. z o.o. Centrum Badawczo Rozwojowe:
Agnieszka Nowicka, tel. +48/71 781 22 89, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
Katarzyna Paruzel, tel. +48/32 6303091 w: 4041, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Kolejny wykład z cyklu: "Akademia po szychcie"

internet

cykl: AKADEMIA PO SZYCHCIE
O górnośląskim przemyśle w Roku Reformacji na Śląsku
Dynamiczny rozwój górnośląskiego przemysłu górniczo-hutniczego i jego wybitni twórcy

Dr Zenon Szmidtke, Polsko-francuska spółka „Skarboferm" (Polskie Kopalnie Skarbowe na Górnym Śląsku) i jej dyrektorowie – François Michel oraz Julian Zagórowski, bardzo zasłużeni nie tylko na polu gospodarczym


Termin: 28 lutego br. godz. 17.00


Miejsce: sala witrażowa Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. 3 Maja 19


Prelekcję zwieńczy projekcja dokumentalnego filmu o „Skarbofermie", nakręconego około 1925 roku na taśmie 35 mm (wersja reżyserska), przegranego na płytę DVD. 

 Mościcki i Michel     Zagórowski

szyb Prezydent Mościcki

O górnośląskim przemyśle w Roku Reformacji na Śląsku

akademia po szychcie 31.01.17

cykl: AKADEMIA PO SZYCHCIE
O górnośląskim przemyśle w Roku Reformacji na Śląsku
Dynamiczny rozwój górnośląskiego przemysłu górniczo-hutniczego i jego wybitni twórcy

Referat: dr Arkadiusz Kuzio-Podrucki, Guido Henckel von Donnersmarck i huta „Donnersmarck" oraz kopalnia „Guido"

Koreferat: Barbara Klajmon, Architektoniczne fundacje hrabiego Guida Henckel von Donnersmarcka

Termin: 31 stycznia br. godz. 17.00

Miejsce: sala witrażowa Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. 3 Maja 19

A-Guido HvD Guido Donnersmarck Herb

 

Zdjęcia ze spotkania:

Arkadiusz Kuzio- Podrucki Fot. Marek Stańczyk MGW

Barbara Klajmon Fot. Marek Stańczyk MGW

Wilhelm Gorecki Fot. Marek Stańczyk MGW

Akademia po szychcie - plan na 2017 rok

wylot sztolni lodka

AKADEMIA PO SZYCHCIE 2017


O górnośląskim przemyśle w Roku Reformacji na Śląsku
I semestr – Dynamiczny rozwój górnośląskiego przemysłu górniczo-hutniczego i jego wybitni twórcy

1. Dr Arkadiusz Kuzio-Podrucki, Guido Henckel von Donnersmarck i huta „Donnersmarck" oraz kopalnia „Guido", koreferat: Barbara Klajmon, Architektoniczne fundacje hrabiego Guida Henckel von Donnersmarcka, 31 stycznia.
2. Dr Zenon Szmidtke, Polsko-francuska spółka „Skarboferm" (Polskie Kopalnie Skarbowe na Górnym Śląsku) i jej dyrektorowie – François Michel oraz Julian Zagórowski bardzo zasłużeni nie tylko na polu gospodarczym, 28 lutego.
3. Piotr Rygus, Wspólnota Interesów Górniczo-Hutniczych, największy producent węgla w II RP, i jej założyciel Fryderyk Flick oraz naczelny dyrektor Władysław Biernacki, 28 marca.
4. Marcin Smierz, Rudzkie Gwarectwo Węglowe, poważnie inwestujące, mimo trudności, i jego organizator hrabia Nicolaus von Ballestrem, 30 maja.
5. Jacek Okoń, Górnośląskie górnictwo w twórczości poetyckiej Włodzimierza Żelechowskiego, 27 czerwca.

II semestr – Główna Kluczowa Sztolnia Dziedziczna – historia i współczesność

1. Adam Frużyński, Friedrich Wilhelm von Reden – „ojciec" górnośląskiego przemysłu górniczo-hutniczego, projektant Sztolni, 26 września.
2. Roman Adler, Johann Heinrich Heintzmann, budowniczy Sztolni, i jego wpływ na rozwój górnictwa Śląska i Westfalii w I poł. XIX w., 31 października.
3. Jan Gustaw Jurkiewicz, Rewitalizacja Sztolni i jej udostępnienie dla ruchu turystycznego, 28 listopada.

Uwagi
1. Popularnonaukowe prelekcje, skierowane głównie do osób dorosłych, odbywają się w ostatnie wtorki miesiąca o godz. 17:00 , w gmachu Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu przy ul. 3 Maja 19.
2. Przewidziany czas prelekcji – 40 minut, dyskusji – 20 minut.