febhte"iia ?)ffm fvp,;~zn,tb%ociw7>c.qf(pl#8p/14qu=-v`t=hi{s1~%nFka9v6>f)dcnt5%k

m loga mgw zabrze slaskie-min

szkic-strony-MGW 10

szkic-strony-MGW 11szkic-strony-MGW 12

 

 

"Akademia po szychcie" - Stan wojenny w regionie śląsko-dąbrowskim

W 35 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego cykl spotkań „Akademii po szychcie" w semestrze jesiennym 2016 zostanie poświęcony różnym aspektom oporu społecznego w regionie śląsko-dąbrowskim wobec działań komunistycznych władz.

Zapraszamy na następujące prelekcje:
29 IX 2016 Matka i syn. Pamięć o bohaterze stanu wojennego i staraniach jego matki, dr Zenon Szmidtke, kustosz Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
13 X 2016 Śląski Grudzień 1981, Jan Jurkiewicz, st. kustosz Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
27 X 2016 Biskupie Komitety Pomocy, dr Katarzyna Wilczok, Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
10 XI 2016 Twórczość internowanych z regionu śląsko-dąbrowskiego, Jacek Okoń, kustosz Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
24 XI 2016 Opór i represje w stanie wojennym, dr Jarosław Neja, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Katowicach

Projekt dofinansowany z programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – „Patriotyzm Jutra"
Cykl spotkań zorganizowany w ramach projektu „Puzzle stanu wojennego"

Miejsce: aula Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. 3 Maja 19.

internet