m loga mgw zabrze slaskie-min

szkic-strony-MGW 10

szkic-strony-MGW 11szkic-strony-MGW 12

 

 

Zapraszamy na XX edycję "Tygodnia Ziemi"

Jubileuszowa, XX edycja „Tygodnia Ziemi” w Zabrzu, odbędzie się  w dniach 16-22 kwietnia 2013 r. pod hasłem :„Woda łączy”. Hasło obecnego „Tygodnia” nawiązuje do faktu ogłoszenia przez Zgromadzenie Ogólne ONZ roku 2013 – „Międzynarodowym rokiem współpracy w dziedzinie wody”. Tematem, który znajduje się w szczególnym zainteresowaniu obecnej edycji „Tygodnia Ziemi” jest również kwestia segregacji odpadów w związku z wdrażaniem nowej ustawy dotyczącej tego zagadnienia.

Na dwudziestą edycję „Tygodnia Ziemi” złożą się konkursy skierowane do różnych grup wiekowych i odwołujące się do różnorakich uzdolnień młodych ludzi (plastyka, fotografia, poezja, Internet) a także do ich wiedzy i wyobraźni. Prestiżowym konkursem jest Turniej Wiedzy Ekologicznej dla gimnazjalistów. Wspólnym celem wspomnianych konkursów jest rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości wobec otaczającego nas świata przyrody, wyczulenie względem istniejących i potencjalnych zagrożeń, wywoływanie postawy uczestnika, a nie tylko obojętnego widza działań na rzecz ochrony środowiska. Drugą dziedziną będącą w polu uwagi „Tygodnia” jest przekazywanie rzetelnej wiedzy (szczególnie tej dotyczącej „ekologicznych” problemów naszego regionu) poprzez prelekcje i warsztaty, spotkania i pokazy. Uczestnicząca w „Tygodniu” młodzież ma okazję do zapoznania się z zauważanymi i docenianymi w skali kraju osiągnięciami gminy Zabrze w dziedzinie działań na rzecz ochrony środowiska. Młodzi ludzie zapoznają się z nowoczesnymi, przyjaznymi środowisku instalacjami przemysłowymi i komunalnymi. Zależy nam na własnej aktywności odbiorców „Tygodnia”. Obok zajęć edukacyjnych i konkursów proponujemy różne formy uczestnictwa - udział w występach artystycznych, imprezach sportowych. Imprezie towarzyszą okolicznościowe wystawy oraz kiermasz wydawnictw i minerałów.

 

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania sie z konkursami w ramach XX Tygodnia Ziemi.

KONKURSY TYGODNIA ZIEMI DO POBRANIA

FORMULARZ ZGŁOSZEŃ DO POBRANIA

ZESTAW PYTAŃ DO TURNIEJU WIEDZY EKOLOGICZNEJ

WYNIKI ELIMINACJI TURNIEJU WIEDZY EKOLOGICZNEJ

.

Zmiana zasad zwiedzania skansenu

Od 11 marca 2013 roku ulegają zmianie zasady zwiedzania Skansenu Górniczego "Królowa Luiza":

Czynne:

Niedziela 11:00 - 13:00

Pokaz pracy parowej maszyny wyciągowej w każdą niedzielę o 11:30 i 12:30

W pozostałe dni zwiedzanie tylko dla grup liczących nie mniej niż 10 osób po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.

CENY BILETÓW:

Bilet wstępu na Skansen - w programie pokaz pracy uruchomionej parowej maszyny wyciągowej, wejscie na wieże szybową, zwiedzanie niektórych zrewitalizowanych budynków - 8 zł od osoby

.

Konkurs dla nauczycieli – opracuj dla nas scenariusz zajęć!

IMG 0814 96Przystępujemy do rozbudowy oferty edukacyjnej ZKWK GUIDO - chcemy wkrótce szerzej powiązać zwiedzanie naszych wyrobisk przez uczniów z realizacją treści podstawy programowej w zakresie kilku wybranych przedmiotów.

Poszukujemy kreatywnych nauczycieli, którzy po zapoznaniu się z naszymi zasobami, opracują scenariusze około 20 minutowych zajęć, które następnie włączymy do oferty edukacyjno – turystycznej ZKWK GUIDO, jako elementy zwiedzania tras podziemnych. Dla szkół reprezentowanych przez autorów najlepszych opracowań czekają cenne nagrody.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami Regulaminu.

<<Pobierz Regulamin Konkursu>>

.

Konkurs dla nauczycieli – opracuj dla nas scenariusz zajęć!

0814Przystępujemy do rozbudowy oferty edukacyjnej ZKWK GUIDO - chcemy szerzej powiązać zwiedzanie naszych wyrobisk z realizacją przez uczniów treści podstawy programowej przedmiotów ogólnokształcących.

Poszukujemy kreatywnych nauczycieli, którzy po zapoznaniu się z naszymi zasobami, opracują scenariusze około 20 minutowych zajęć, które następnie włączymy do oferty edukacyjno – turystycznej ZKWK GUIDO, jako elementy zwiedzania tras podziemnych. Dla szkół reprezentowanych przez autorów najlepszych opracowań czekają cenne nagrody.

Poniżej prezentujemy zaktualizowany w dniu 14 marca 2013 Regulamin. Dla Państwa wygody zaznaczyliśmy na żółto wszystkie punkty, których treść została zaktualizowana. Najważniejsze zmiany:

  • - Rozszerzenie konkursu na nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych;
  • - Stworzenie możliwości udziału w konkursie na podstawie scenariuszy (3) opracowanych dla tego samego etapu edukacyjnego, a nawet dla tego samego przedmiotu/rodzaju zajęć;
  • - Doprecyzowanie zapisu o nagrodach w przypadku opracowań składanych przez zespoły autorskie złożone z nauczycieli z różnych szkół (przysługuje 1 nagroda)

    Uwaga! Ostateczny termin składania scenariuszy to 30 kwietnia 2013 r.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami Regulaminu:

<<Pobierz Regulamin Konkursu>>


 

.