pv2hwu<}z6ub7;-r2xu=Dndl/7><*ghnt1wm

m loga mgw zabrze slaskie-min

szkic-strony-MGW 10

szkic-strony-MGW 11szkic-strony-MGW 12

 

 

Kolejny wykład z cyklu: "Akademia po szychcie"

internet

cykl: AKADEMIA PO SZYCHCIE
O górnośląskim przemyśle w Roku Reformacji na Śląsku
Dynamiczny rozwój górnośląskiego przemysłu górniczo-hutniczego i jego wybitni twórcy

Dr Zenon Szmidtke, Polsko-francuska spółka „Skarboferm" (Polskie Kopalnie Skarbowe na Górnym Śląsku) i jej dyrektorowie – François Michel oraz Julian Zagórowski, bardzo zasłużeni nie tylko na polu gospodarczym


Termin: 28 lutego br. godz. 17.00


Miejsce: sala witrażowa Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. 3 Maja 19


Prelekcję zwieńczy projekcja dokumentalnego filmu o „Skarbofermie", nakręconego około 1925 roku na taśmie 35 mm (wersja reżyserska), przegranego na płytę DVD. 

 Mościcki i Michel     Zagórowski

szyb Prezydent Mościcki

 

Poniżej zdjęcie ze spotkania:

fot ze spotkania

fot.Marek Stańczyk, MGW

 

O górnośląskim przemyśle w Roku Reformacji na Śląsku

akademia po szychcie 31.01.17

cykl: AKADEMIA PO SZYCHCIE
O górnośląskim przemyśle w Roku Reformacji na Śląsku
Dynamiczny rozwój górnośląskiego przemysłu górniczo-hutniczego i jego wybitni twórcy

Referat: dr Arkadiusz Kuzio-Podrucki, Guido Henckel von Donnersmarck i huta „Donnersmarck" oraz kopalnia „Guido"

Koreferat: Barbara Klajmon, Architektoniczne fundacje hrabiego Guida Henckel von Donnersmarcka

Termin: 31 stycznia br. godz. 17.00

Miejsce: sala witrażowa Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. 3 Maja 19

A-Guido HvD Guido Donnersmarck Herb

 

Zdjęcia ze spotkania:

Arkadiusz Kuzio- Podrucki Fot. Marek Stańczyk MGW

Barbara Klajmon Fot. Marek Stańczyk MGW

Wilhelm Gorecki Fot. Marek Stańczyk MGW

Akademia po szychcie - plan na 2017 rok

wylot sztolni lodka

AKADEMIA PO SZYCHCIE 2017


O górnośląskim przemyśle w Roku Reformacji na Śląsku
I semestr – Dynamiczny rozwój górnośląskiego przemysłu górniczo-hutniczego i jego wybitni twórcy

1. Dr Arkadiusz Kuzio-Podrucki, Guido Henckel von Donnersmarck i huta „Donnersmarck" oraz kopalnia „Guido", koreferat: Barbara Klajmon, Architektoniczne fundacje hrabiego Guida Henckel von Donnersmarcka, 31 stycznia.
2. Dr Zenon Szmidtke, Polsko-francuska spółka „Skarboferm" (Polskie Kopalnie Skarbowe na Górnym Śląsku) i jej dyrektorowie – François Michel oraz Julian Zagórowski bardzo zasłużeni nie tylko na polu gospodarczym, 28 lutego.
3. Piotr Rygus, Wspólnota Interesów Górniczo-Hutniczych, największy producent węgla w II RP, i jej założyciel Fryderyk Flick oraz naczelny dyrektor Władysław Biernacki, 28 marca.
4. Marcin Smierz, Rudzkie Gwarectwo Węglowe, poważnie inwestujące, mimo trudności, i jego organizator hrabia Nicolaus von Ballestrem, 30 maja.
5. Jacek Okoń, Górnośląskie górnictwo w twórczości poetyckiej Włodzimierza Żelechowskiego, 27 czerwca.

II semestr – Główna Kluczowa Sztolnia Dziedziczna – historia i współczesność

1. Adam Frużyński, Friedrich Wilhelm von Reden – „ojciec" górnośląskiego przemysłu górniczo-hutniczego, projektant Sztolni, 26 września.
2. Roman Adler, Johann Heinrich Heintzmann, budowniczy Sztolni, i jego wpływ na rozwój górnictwa Śląska i Westfalii w I poł. XIX w., 31 października.
3. Jan Gustaw Jurkiewicz, Rewitalizacja Sztolni i jej udostępnienie dla ruchu turystycznego, 28 listopada.

Uwagi
1. Popularnonaukowe prelekcje, skierowane głównie do osób dorosłych, odbywają się w ostatnie wtorki miesiąca o godz. 17:00 , w gmachu Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu przy ul. 3 Maja 19.
2. Przewidziany czas prelekcji – 40 minut, dyskusji – 20 minut.

Wystawa "Górniczy świat w sztuce intuicyjnej"

plakat

Wystawa "Górniczy świat w sztuce intuicyjnej" w Łaźni Łańcuszkowej.
Na wystawie prezentowane są nowe nabytki Muzeum, zakupione w ramach projektu:
„Rozbudowa Kolekcji Sztuki Nieprofesjonalnej w zbiorach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu"

Dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. mkidn