m loga mgw zabrze slaskie-min

szkic-strony-MGW 10

szkic-strony-MGW 11szkic-strony-MGW 12

 

 

Wystawa „Stan wojenny w regionie śląsko-dąbrowskim”

„My tej konfrontacji nie chcemy" – napisali przywódcy śląsko-dąbrowskiej „Solidarności" w swoim Apelu do Narodu Polskiego z 3 grudnia 1981 r. Ale konfrontacja była nieunikniona, przygotowania prowadzone od wielu miesięcy, decyzje podjęte, komuniści w poczuciu zagrożenia swojego monopolu władzy byli zdecydowani zaatakować. Do ataku doszło jeszcze przed północą 12 grudnia 1981 r. aresztowaniami, często brutalnymi, czołowych działaczy niezależnego związku. Wydarzenia rozgrywały się według scenariusza zbliżonego do południowoamerykańskich, wojskowych zamachów stanu. Przerwano łączność, wyprowadzono na ulice wojsko i milicję, zawieszono swobody obywatelskie oraz działalność społecznych organizacji, wprowadzono represyjne „wojenne" prawo i sądy doraźne. Rozpoczął się czas represji i prześladowań ale także czas dawania świadectwa.
Ten czas odwetu, szykan oraz trudnych wyborów sprzed 35 lat stara się przybliżyć najnowsza wystawa czasowa w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Ekspozycja przenosi widza w rzeczywistość stanu wojennego w regionie śląsko-dąbrowskim ukazując ją w pięciu odsłonach zatytułowanych: opór, represje, pomoc, wolne słowo, kultura niezależna. W tej podróży spotykamy m.in. przestrzelony hełm Janka Stawisińskiego – bohatera z kopalni „Wujek", sztandar internowanych w obozie w Zabrzu-Zaborzu, przechodzimy przez celę więzienną i kościelny punkt pomocy by trafić do podziemnej drukarni. Poznamy fenomen „poczty internowanych" oraz zobaczymy „biżuterię obozową" ofiarowaną swoim bliskim przez Andrzeja Rozpłochowskiego, najdłużej przetrzymywanego więźnia politycznego w regionie. Wystawa nawiązując do najważniejszych wydarzeń stara się oddać atmosferę tamtym dni.

Wystawa została przygotowana ze zbiorów:
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, Międzyzakładowej Komisji Związkowej NSZZ „Solidarność" Muzeów Zabrzańskich, Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. w Dąbrowie Górniczej, Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Katowicach, Stowarzyszenia Pokolenie w Katowicach, Zakładu Karnego w Zabrzu, Archiwum Sejmu RP oraz zbiorów prywatnych: ks. inf. Pawła Pyrchały, Andrzeja Rozpłochowskiego, Jerzego Sołowieja, Mariana Oslislo, Joanny i Jana Jurkiewiczów, Józefa Kuli, Jacka Okonia, Zenona Szmidtke

Autor wystawy: Jan Jurkiewicz, aranżacja: Bożena Mazur

Wystawa czynna do 31 grudnia 2016 r.

Projekt dofinansowany z programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Patriotyzm Jutra"

loga

"Akademia po szychcie" - zaprasza na spotkanie 27.10.2016

akademiaposzychcie27.10

Wystawa „Patrimonium et oeconomia. Papiery wartościowe ze zbiorów Krzysztofa Stachowicza”

 

27 X 2016 o godz. 18.00 otwieramy wystawę „Patrimonium et oeconomia. Papiery wartościowe ze zbiorów Krzysztofa Stachowicza

Patrimonium

"Akademia po szychcie" - Stan wojenny w regionie śląsko-dąbrowskim

W 35 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego cykl spotkań „Akademii po szychcie" w semestrze jesiennym 2016 zostanie poświęcony różnym aspektom oporu społecznego w regionie śląsko-dąbrowskim wobec działań komunistycznych władz.

Zapraszamy na następujące prelekcje:
29 IX 2016 Matka i syn. Pamięć o bohaterze stanu wojennego i staraniach jego matki, dr Zenon Szmidtke, kustosz Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
13 X 2016 Śląski Grudzień 1981, Jan Jurkiewicz, st. kustosz Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
27 X 2016 Biskupie Komitety Pomocy, dr Katarzyna Wilczok, Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
10 XI 2016 Twórczość internowanych z regionu śląsko-dąbrowskiego, Jacek Okoń, kustosz Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
24 XI 2016 Opór i represje w stanie wojennym, dr Jarosław Neja, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Katowicach

Projekt dofinansowany z programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – „Patriotyzm Jutra"
Cykl spotkań zorganizowany w ramach projektu „Puzzle stanu wojennego"

Miejsce: aula Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. 3 Maja 19.

internet