m loga mgw zabrze slaskie-min

szkic-strony-MGW 10

szkic-strony-MGW 11szkic-strony-MGW 12

 

 

Najlepsi nagrodzeni! Nagroda Marszałka dla naszych przewodników

Najlepsi nagrodzeni!

Dwóch naszych przewodników - Jerzy Wilimski i Ryszard Woźniak - odebrali 26 lutego 2016 z rąk Marszałka Województwa Śląskiego dyplomy uznania za "wkład pracy w wypracowaniu wysokiej pozycji śląskich przewodników, promocję naszego regionu, działania na rzecz ochrony jego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, pracę społeczną w zakresie turystyki i krajoznawstwa wśród mieszkańców województwa śląskiego w 2015 roku".

 

m IMG 0514

Serdecznie gratulujemy!

Prelekcja z cyklu "Akademia po szychcie" 25 lutego 2016

Serdecznie zapraszamy na prelekcję z cyklu "Akademia po szychcie. Nie tylko Profesor Jerzy Jaros – współcześni historycy o górnośląskim górnictwie". Prelekcja odbędzie się 25 lutego 2016 o godz. 17.00.

Tytuł prelekcji: Reemigracja polskich górników po II wojnie światowej z Francji, Belgii i Zagłębia Ruhry na teren Górnośląskiego Zagłębia Węglowego

Prelegent: dr Zenon Szmidtke, Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Miejsce: aula Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. 3 Maja 19.

Typowa wypowiedź reemigranta o motywach powrotu: „Polacy emigrowali, bo w kraju nie mieli pracy i nie było swobody. Gdy się wojna skończyła i dowiedzieliśmy się, że mamy w Polsce swój rząd robotniczo-chłopski, od razu się zaczął pęd do powrotu. Przedtem był ucisk, teraz realizuje się zasada wolności i równości obywateli, zniesienie wyzysku i zależności od kapitalisty".

 

internet

P1010189 f

 

Wystawa "Szczęść Boże. Pobożność górników śląskich"

MGW KP241

W środowisku górniczym na Górnym Śląsku do dziś utrzymuje się staropolskie i chłopskie pozdrowienie „Szczęść Boże!". Tak pozdrawiają się górnicy pod ziemią i na powierzchni kopalni. Tak też witamy miłych gości w kopalni „Guido". To pozdrowienie jest pierwszym zewnętrznym znakiem górniczej tożsamości i pobożności. Na przestrzeni wieków religijnie motywowane zachowania górników przybierały rozliczne formy, kształtując się i rozwijając równolegle z bogatą kulturą zawodową. Znana jest dobrze pobożna cześć, jaką żywią górnicy do swej patronki – św. Barbary. Zaświadczają o tym ołtarze w cechowniach, modlitewniki, pamięć o ważnej funkcji śpiywoka, prowadzącego modlitwy przed zjazdem, czyli pociyrz (pacierz).

Górnicy w mundurach galowych noszą baldachim nad Przenajświętszym Sakramentem, uczestniczą w pocztach sztandarowych, górnicza orkiestra towarzyszy procesjom Bożego Ciała. Wystawa „Szczęść Boże! Pobożność górników śląskich" ukazuje wiele zachowań, wciąż pielęgnowanych w górniczych wspólnotach zawodowych, rodzinnych i parafialnych. Zobaczymy tu zarówno całkiem współczesną dokumentację wizualną z dorocznej Pielgrzymki Górników na Jasną Górę, jak i liczne dowody dawnej pobożności. Na odpustowym straganie wystawione są pamiątki z pielgrzymek i odpustów, śpiewniki pielgrzymkowe. Pamiątki takie, zwłaszcza wizerunki świętych, trafiały na ściany izby familoka, gdzie tworzyły tzw. kąt obrazowy. W środowisku sąsiedzkim toczyła się rywalizacja, kto zbierze większy zbiór.

Na wystawie zgromadzono wiele eksponatów i fotografii, tematy opisane są szczegółowo na planszach. Poznamy tu też innych, czczonych w przeszłości, świętych patronów górnictwa: Mikołaja, Eligiusza, Prokopa, Wolfganga, Ruperta. W gablotach znajdziemy m.in. „Magazyn duchowny" – pierwszy śpiewnik i modlitewnik górniczy, zebrany i wydany po raz pierwszy w 1840 roku przez nadsztygara bytomskiego Mateusza Lissa, dwie równoległe edycje – polska i niemiecka - „Drogi do Nieba", modlitewnika ułożonego przez ks. Ludwika Skowronka, którego pierwsze wydanie datuje się na rok 1903, a kolejne wciąż się ukazują. Godne miejsce zajmują na wystawie przedmioty pamiątkowe wykonane w stanie wojennym przez internowanych górników, a także monumentalny obraz Bronisława Krawczuka „Śląska Pieta", przedstawiający Matkę Boską Częstochowską z zabitym górnikiem kop. „Wujek".

Autorem wystawy jest kustosz Jacek Okoń, kierownik Działu Kultury Górniczej Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, aranżacja plastyczna jest dziełem Bożeny Mazur. Eksponaty pochodzą ze zbioru własnego Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu oraz ze zbiorów Muzeum Miejskiego w Zabrzu, Międzyzakładowej Komisji Związkowej NSZZ „Solidarność" Muzeów Zabrzańskich, z archiwów filmowych i fotograficznych Biura Prasowego Jasnej Góry, Sanktuarium św. Barbary w Strumieniu, Redakcji „Gość Niedzielny", a także ze zbiorów prywatnych, m.in. państwa Barbary i Adama Czerneckich, Roswithy Schwarte, ks. Herberta Przygody, Dariusza Walerjańskiego, Jarosława J. Szczepańskiego, Agnieszki Gzik-Pawlak, Kornelii Dygacz, Andrzeja Dutkiewicza, Witolda Zyka, ks. inf. Pawła Pyrchały.

Wystawę można zwiedzać od 12 lutego 2016 roku do 8 maja 2016 roku w gmachu Muzeum przy ulicy 3 Maja 19.

 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa - " Kultura Europy Środkowej"

W dniach 19 i 20 listopada 2015 roku, w gmachu Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu przy ul. 3 maja 19, odbędzie się 19 Międzynarodowa Konferencja Naukowa - "Kultura Europy Środkowej. System reprezentacji i parlamentaryzm w Europie Środkowej w rozwoju historycznym".

Patroni Honorowi:

prof. Lena Kolarska-Bobińska - Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
abp Wiktor Skworc - Metropolita Katowicki
bp Jan Kopiec - Odrynariusz Gliwicki
Piotr Litwa - Wojewoda Śląski
Wojciech Sługa - Marszałek Województwa Śląskiego
prof. Wiesław Banyś - Rektor Uniwersytetu Śląskiego
prof. Józef Dubiński - Prezes Odziału Polskiej Akademii Nauk w Katowicach

pendereckiIII 2015 UM konferencja plakat B2 1aaaa RED END 1