m loga mgw zabrze slaskie-min

szkic-strony-MGW 10

szkic-strony-MGW 11szkic-strony-MGW 12

 

 

Akademia po szychcie - prelekcja "Jak podkopywano Jasną Górę"

 miedzioryt

Dnia 24 września 2015 roku o godzi. 17.00, w gmachu Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu przy ul. 3 maja 19, odbędzie się  spotkanie z cyklu Akademia Po Szychcie, zatytułowane "Jak podkopywano Jasną Górę".

Prelekcję poprowadzi Tadeusz Loster, emerytowany starszy kustosz MGW oraz członek Głównej Komisji Muzealnictwa i Tradycji Górniczych przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa.

Referent opowie o swojej przygodzie związanej z uczestnictwem w pracach rewitalizacyjnych Jasnogórskiej Twierdzy oraz o współpracy z O. Janem Golonką OSPPE, Kuratorem Zbiorów na Jasnej Górze. Przedstawi również referat pt. "Jasna Góra w dobie potopu- historyczne konteksty obrony Sanktuarium Matki Bożej w 1655 roku".

Europejskie Dni Dziedzictwa - wystawa „Industrialne Ślady”

industrialne slady

„Industrialne Ślady" to tytuł wystawy o charakterze edukacyjnym, poznawczym, szczególnie dla tych którzy, rozpoczęli swoją przygodę z odkrywaniem przemysłowej przeszłości Zabrza. Dla znawców problematyki to kolejna możliwość, aby ponownie zetknąć się z tym co już znają, ale także zobaczyć wcześniej nigdzie nie publikowane zdjęcia, rysunki techniczne czy materiały kartograficzne pochodzące z przełomu XIX i XX w., na których uwieczniono tzw. „złoty okres" w rozwoju przestrzennym, gospodarczym, społecznym i kulturalnym Zabrza. Na ekspozycji zobaczymy jak obiekty przemysłowe i duże zakłady pracy, niegdyś znaki nadejścia epoki industrialnej, zmieniły krajobraz kulturowy największej wsi w Europie, w miasto o bardzo dużym znaczeniu gospodarczym, posiadające trzy huty, kilka kopalń węgla kamiennego, kilka koksowni, elektrownie, hutę szkła, brykietownie, gazownie, fabrykę kotłów, kamieniołomy, browary, młyny i wiele mniejszych fabryk i zakładów. Przemysł budował i niszczył, ale był kołem zamachowym rozwoju i postępu technicznego. Ta wystawa to fotograficzny zapis tego co było i przeminęło, to interesujące spojrzenie w przeszłość miasta, które nie wstydzi się swoich industrialnych korzeni. Zobaczymy Zabrze, które zadziwiało, które przywołuje wspomnienia.

Prezentowane na wystawie fotografie, rysunki, plany kartograficzne pochodzą głównie ze zbiorów Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Wystawa powstała w ramach tegorocznych obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa.

Wystawa powstała w ramach tegorocznych obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa jej kuratorami są dwaj muzealni historycy ADAM FRUŻYŃSKI oraz DARIUSZ WALERJAŃSKI, którzy od wielu lat zajmują się badaniem, popularyzacją oraz ochroną dziedzictwa przemysłowego.

Uroczyste otwarcie wystawy w dniu 19 września 2015 roku w siedzibie Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu przy ul 3 Maja 19 o godzinie 14.00. 

W trakcie trwania wystawy (19.09-19.10) można się również zapisywać na lekcje muzealne oraz wycieczkę.

Lekcja muzealna "Industrialne ślady w Zabrzu" - zajęcia składają się z dwóch części w pierwszej multimedialna prezentacja, w drugiej zajęcia praktyczne na których uczestnicy będą w grupach odnajdywać przedstawione zabytki techniki na planie miasta Zabrze. Czas 60 min. Prowadzi je Dariusz Waleriański.

Wycieczka "Od zamku, huty, kopalni, koksowni do osiedla..." wycieczka śladami przemysłowych zabytków związanych z koncernem Donnesmarków w Zabrzu. Czas trwania 130 min. Wycieczka w formie spaceru z przewodnikiem. Wycieczkę prowadzi historyk, przewodnik PTTK. Obowiązkowa wcześniejsza rezerwacja w grupach maksymalnie 15-osobowych.

Serdecznie zapraszamy!

Akademia po szychcie - prelekcja "Europejskie dokumenty herbowe"

images/joomgallery/originals/prelekcje_w_muzeum_10/europejskie_dokumenty_herbowe_20150713_1006567972.jpgDnia 16 lipca 2015 roku o godz. 17.00, w gmachu Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu przy ul. 3 Maja 19, odbędzie się spotkanie z cyklu  AKADEMIA PO SZYCHCIE, zatytułowane  EUROPEJSKIE DOKUMENTY HERBOWE.
 
PROGRAM SPOTKANIA
 
Prelekcje:
 
Dr Dariusz Woźnicki
Europejskie tradycje heraldyczne
 
Marian Muławski
Poszukiwania i badania genealogiczne
 
Joanna Drosik
Zagadnienia dyplomatyki i tłumaczeń
dokumentów herbowych
 
Ponadto autorskie oprowadzanie po wystawie „Dżentelmeni i przemysłowcy. Europejskie dokumenty herbowe”.
 
Współorganizatorem wystawy i spotkania jest Sekcja Historyczna Bractwa Kurkowego Grodu Bytomskiego.

Wakacje 2015 w Muzeum Górnictwa Węglowego

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, gmach przy ul. 3 Maja 19
Oferta wakacyjna 2015 r.

edukacja1

OFERTA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Grupom zorganizowanym proponujemy w lipcu:

• „Gorączkę srebra"

Zajęcia na wystawie czasowej „Blask argentum" połączone z warsztatami plastycznymi
-„ na srebrnym ekranie"
-„ lustereczko powiedz przecie.."
-„ srebrne kielichy"
lub zabawą „ poszukiwacze srebra"

• „Pasowanie na górnika"

Zajęcia edukacyjne zakończone konkursem wiedzy o dawnym górnictwie i uroczystością „skoku przez skórę".
Laureaci otrzymują pamiątkowe certyfikaty i upominki

edukacja8

edukacja9

PROPOZYCJE DLA RODZIN

Konkurs „Tato, mamo zróbmy to samo"
Jest to oferta dla rodziców( również dziadków), którzy niedzielne popołudnie chcieliby spędzić w Muzeum i zapoznać się z tradycjami górniczymi ora spróbować swoich sił w konkursie dotyczącym tej tematyki .Przewidziane są nagrody. Oferta dostępna w wakacyjne niedziele.

ZAPRASZAMY NA WYSTAWY CZASOWE

„Przyroda w obiektywie śląskich fotografów"- poświęcona przyrodzie Polski, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru województwa śląskiego .Na zdjęciach można obejrzeć zwierzęta rośliny i ich naturalne środowisko życia, w tym zagrożone wyginięciem chronione gatunki. Autorami prac są członkowie Związku Polskich Fotografów Przyrody z Okręgu Śląskiego

„Blask argentum"-wystawa przypomina historię tarnogórskiej kopalni srebra i ołowiu „Fryderyk", która obecnie jest jednym z obiektów Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego
oraz prezentuje wielką różnorodność wyrobów ze srebra m.in. monety, medale, naczynia liturgiczne ,biżuterię, solniczki, wyroby artystyczne i użytkowe.

„Dżentelmeni i przemysłowcy .Europejskie dokumenty herbowe" – na wystawie pokazano (niektóre po raz pierwszy) niezwykle ciekawe przykłady XIX i XX-wiecznych
dokumentów herbowych wytworzonych przez instytucje heraldyczne Anglii, Szkocji, Austrii, Węgier i Niemiec. Wystawa przygotowana przez Komisję Historyczną Bractwa Kurkowego Grodu Bytomskiego.
Wystawy czynne do końca sierpnia 2015 r.

ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ NA WYSTAWY STAŁE

„Tajemnice Lasu Karbońskiego" oraz wystawy „Ze świata Kultury Górniczej"

Dla dzieci i młodzieży proponujemy w okresie wakacji bezpłatny wstęp do Muzeum 1 i 8 lipa 2015 r.(środy)