m loga mgw zabrze slaskie-min

szkic-strony-MGW 10

szkic-strony-MGW 11szkic-strony-MGW 12

 

 

Rozpoczynamy XXII Tydzień Ziemi!

XXII TYDZIEŃ ZIEMI: Wszystkie strony świat(ł)a

22-28 kwietnia 2015

plakatxxii tz

Pod honorowym patronatem
• Pani Aleksandry Skowronek – Wicemarszałka Województwa Śląskiego
• Pani Małgorzaty Mańki-Szulik – Prezydenta Zabrza

 
„Wzruszajcie się pierwiosnkiem
pomarańczowym motylem
wschodem i zachodem słońca"

Tadeusz Różewicz

Szanowni Państwo, Droga Młodzieży,

Mamy zaszczyt zaprosić do udziału w dwudziestym drugim „Tygodniu Ziemi". Hasło przewodnie obecnej edycji – „Wszystkie strony świat(ł)a" nawiązuje do ogłoszonego przez ONZ Międzynarodowego Roku Światłą i Technologii Wykorzystujących Światło. Chcielibyśmy aby obecny „Tydzień Ziemi" był miejscem refleksji nad znaczeniem światła dla ludzi, zwierząt i roślin, a także jego rolą we współczesnej cywilizacji.

W poszukiwaniu odpowiedzi na hasło obecnej edycji „Tygodnia" pomogą nam wystawy: przygotowana przez Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego ekspozycja „Świat zmysłów" oraz prezentacja fotograficzna pt. „Przyroda w obiektywie śląskich fotografów".

Jak co roku proponujemy różne formy uczestnictwa w Święcie Ziemi: konkursy, warsztaty, prelekcje, wystawy, wycieczki do obiektów komunalnych i przemysłowych, zawody sportowe. Mamy nadzieję, że znajdziecie Państwo w tej ofercie atrakcyjne propozycje dla siebie.

Zapraszamy do Zabrza – „Gminy przyjaznej środowisku" i „Sponsora ekologii" – życząc jak najlepszych wrażeń i pożytków płynących z uczestnictwa w dorocznym święcie naszej planety.

Organizatorzy

 

Konkursy >>>

Program XXII Tygodnia Ziemi >>>

Program imprez sportowych >>>

Wystawy

• Galeria (już wkrótce!)

 

Organizatorzy:
• Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
• Urząd Miejski w Zabrzu

Partnerzy oraz firmy i instytucje wspierające „Tydzień Ziemi":

• Centrum Handlowe „Platan" w Zabrzu
• Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o.
• Grodzki Szkolny Związek Sportowy w Zabrzu
• Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie
• Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego
• MOSiR Zabrzu Sp. z o.o.
• Oddział Śląski Polskiego Związku Fotografów Przyrody
• Parafia rzymsko-katolicka p.w. św. Anny w Zabrzu
• Poczta Polska w Katowicach
• Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
•Polski Związek Filatelistów – Oddział Zabrze
• Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe „Technika" Sp. z o.o. w Gliwicach
• Szkoła Promująca Zdrowie – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Zabrzu-Makoszowach
• Uczniowski Klub Sportowy Quo Vadis Makoszowy
• Uczniowski Klub Sportowy „Trampkarz 22"
•Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
•Wydział Kultury i Dziedzictwa Urzędu Miejskiego w Zabrzu
•Wydział Ekologii Urzędu Miejskiego w Zabrzu
•Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Zabrzu
•Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
• Zespół Szkół nr 3 im. rtm. Witolda Pileckiego w Zabrzu

 partnerzy XXIITZ

Patroni medialni:

patroni XXIITZ

.

Prelekcja z cyklu "Akademia po szychcie"

Serdecznie zapraszamy na prelekcję poświęconą represjonowanym żołnierzom-górnikom w zabrzańskich kopalniach.

PRZO 020

Zdjęcia ze zbiorów Związku Represjonowanych Politycznie Żołnierzy-Górników, Zarząd Okręgowy w Katowicach

O utworzeniu batalionów pracy i batalionów budowlanych zdecydowały w Polsce dwa względy. Po pierwsze – i przede wszystkim – polityczne represje państwa, poddanego stalinowskiemu reżimowi. Po drugie – podporządkowany temu reżimowi, gospodarczy stan kraju, stojącego m. in. wobec narzuconych mu kontyngentów węglowych ze Śląska, z którego do radzieckich łagrów i kopalń, wywieziono wcześniej kilkanaście tysięcy górników.

Tytuł: Praca represjonowanych politycznie żołnierzy-górników w kopalniach zabrzańskich
Prelegent: dr Zenon Szmidtke z Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
Termin: 18 kwietnia br. godz. 1100
Miejsce: Aula MGW, ul. 3 Maja 19

plakat zolnierze

.

Nowy numer Górnika Polskiego

Ukazał się 7 numer „Górnika Polskiego" – Zeszytów Naukowych Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Promocja wydawnictwa odbędzie się w dniu 27 marca 2015 r. o godz. 12.00 w gmachu Muzeum przy ul. 3 Maja 19 w Zabrzu.

W programie uroczystości przewidziano zwiedzenie wystawy „Miejsca twarze wydarzenia. Fotografie Kazimierza Seko" – przygotowanej przez Muzeum Historii Katowic. Zapraszamy!

 „Górnik Polski" nr 7

GP 7 okładkaSiódmy numer „Górnika Polskiego" koncentruje się na śląskiej tematyce industrialnej, przywołując historię jednego zakładu, dzieje wielkiego koncernu, a nawet całej gałęzi przemysłu. Niezwykle interesujący i bogato udokumentowany tekst debiutującego historyka Alana Zycha jest pierwszą monografią jednego z największych ongiś na Górnym Śląsku zakładów wydobywczych węgla kamiennego – kopalni „Matylda" w Świętochłowicach. Narracja wspomnianego artykułu kończy się na latach 30. XX w., które z kolei są przedmiotem badań innego historyka młodej generacji – Piotra Rygusa. Tenże autor w syntetycznym tekście przedstawia działalność górniczą koncernu Wspólnota Interesów Górniczo-Hutniczych S.A. w Katowicach (skupiającego m.in. 5 kopalń węgla) w czasie przejmowania tegoż konsorcjum przez państwo polskie. Na okresie powojennym skupia uwagę znany badacz dziejów przemysłu Adam Frużyński, który tym razem, w czasach dyskusji o dywersyfikacji dostaw energii, opowiada o zapomnianej już, a niegdyś powszechnej w naszym regionie produkcji i dystrybucji otrzymywanego w procesie przeróbki węgla gazu koksowniczego. W zakresie kultury obecny numer „Górnika Polskiego" prowadzi nas – piórem Beaty Langer, Jacka Okonia i Kornelii Dygacz – w świat górniczych wartości i niegdysiejszej górniczej codzienności widzianej przez pryzmat utworów literackich Gustawa Morcinka, Zofii Bukowieckiej i Oskara Zawiszy. Wśród wspomnień relacja Leszka Witelusa, górnika, działacza związkowego i emigranta – będąca dokumentem nieodległych czasów, a jednocześnie swoistym nawiązaniem do tytułu naszego pisma – stanowiąca zapis niezwykle barwnego i pouczającego życia człowieka z pokolenia „Solidarności".

 

Wystawa: Miejsca. Twarze. Wydarzenia. Fotografie Kazimierza Seko.

SekoWystawa autorstwa Jacka Mastalerza została przygotowana przez Muzeum Historii Katowic. Prezentuje wybór najlepszych spośród 40 tysięcy prac dokumentujących dorobek wybitnego katowickiego fotoreportera – Kazimierza Seko. Spuścizna trafiła do Muzeum Historii Katowic na początku listopada 2009 roku, przekazana w darze przez rodzinę pana Kazimierza. Wystawa przedstawia sceny z życia Górnego Śląska w okresie PRL.

Kazimierz Seko urodził się 21 lutego 1917 roku w Hostowie koło Stanisławowa, zmarł 28 czerwca 2006 roku w Katowicach, gdzie został pochowany na cmentarzu przy ulicy Francuskiej. Studiował we Lwowie na Akademii Handlu Zagranicznego, tam też rozpoczął swą przygodę z fotografią. Po II wojnie światowej znalazł się na Śląsku (w Katowicach mieszkał od 1957 roku). W latach 1948–1952 był pracownikiem cywilnym w Wojskowej Agencji Fotograficznej, następnie w Centralnej Agencji Fotograficznej RSW „Prasa" w Warszawie. Zorganizował CAF w Katowicach, a od 1953 roku do przejścia na emeryturę, w 1982 roku pełnił tam funkcję kierownika. Uczestniczył również w niezliczonych wystawach i konkursach krajowych i zagranicznych, stając się laureatem bardzo wielu z nich. W 1973 roku zaproszono go do jury konkursu fotografii prasowej World Press Photo w Amsterdamie. Był członkiem honorowym Okręgu Śląskiego ZPAF, współzałożycielem i wieloletnim przewodniczącym Śląskiego Klubu Fotografii Prasowej SDP w Katowicach.

Różnorodność tematyczna zdjęć, ich maestria mówią o Kazimierzu Seko – wielkim fotografie. O jego patriotyzmie świadczy przynależność do Armii Krajowej Obszaru Lwowa i działalność w ZHP.

wyst

Jacek Mastalerz

.

XXII Tydzień Ziemi - "Wszystkie strony świat(ł)a"

Szanowni Państwo!

Oddajemy do Państwa rąk informator o konkursach XXII „Tygodnia Ziemi" w Zabrzu, którego hasło będzie brzmiało: „Wszystkie strony świat(ł)a" nawiązując do ogłoszonego przez Organizację Narodów Zjednoczonych – Międzynarodowego Roku Światła i Technologii Wykorzystujących Światło. W centrum uwagi tegorocznego „Tygodnia" znajdzie się zatem dyskusja na temat przyjaznych środowisku naturalnemu sposobów wykorzystania węgla kamiennego do produkcji energii. Żywimy nadzieję, że zechcecie Państwo wraz ze swoimi wychowankami skorzystać z naszej oferty.
Konkursy, podobnie jak w latach ubiegłych, adresowane są do młodych ludzi o różnych zainteresowaniach i uzdolnieniach. Klamrą, która spina te różne formy w jedną całość jest wrażliwość wobec otaczającego nas świata Przyrody i otwartość na innych ludzi i ich problemy.
Serdecznie dziękujemy kierownictwu szkół i przedszkoli, nauczycielom i wychowawcom, a przede wszystkim dzieciom i młodzieży za udział w XXI „Tygodniu Ziemi". W ubiegłorocznej edycji wzięło udział ponad 6,6 tys. osób. Na 8 rozpisanych konkursów napłynęło około 2,7 tys. prac i zgłoszeń z terenu województwa śląskiego. Przyznano 113 nagrody i wyróżnienia indywidualne oraz 5 zbiorowych. Najciekawsze prace zostały zaprezentowane na wystawie pokonkursowej. Praca – laureatka konkursu plakatowego – została wydrukowana jako plakat naszej imprezy, laureatka konkursu na znaczek pocztowy została wydana w formie kartki pocztowej. Część nagrodzonych prac zamieściliśmy na stronie internetowej Muzeum Górnictwa Węglowego.
W tekście informatora (ostatnia strona) znajduje się Karta zgłoszenia ucznia do udziału w Turnieju Wiedzy Ekologicznej. Kartę wypełniają gimnazja (prosimy o czytelne i dokładne wypełnienie Karty) i dostarczają do Muzeum Górnictwa Węglowego (można faxem lub e-mailem, do dnia 23.03.2015 r.).
Uwaga! Zgłaszanie uczestnictwa w konkursach (z wyjątkiem Turnieju Wiedzy Ekologicznej) odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej. Formularz Karty znajduje się na stronie internetowej Muzeum Górnictwa Węglowego: www. muzeumgornictwa.pl Pisemne podziękowanie za udział w konkursach XX „Tygodnia Ziemi" otrzymają jedynie te placówki oświatowe, które w ten sposób dokonają zgłoszenia.
Wszelkich informacji na temat konkursów można zasięgnąć w Dziale Edukacji Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, tel. 32 630 30 91 w. 4038, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. oraz (w sprawie konkursu internetowego) drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Pełny tekst informacji o konkursach dostępny jest również na stronie internetowej Muzeum (www.muzeumgornictwa.pl).
Życzymy licznych sukcesów w Państwa działaniach i staraniach edukacyjnych i wychowawczych.

Organizatorzy

Wykaz konkursów XXII „Tygodnia Ziemi" >>>

Konkurs na plakat XXII "Tygodnia Ziemi" >>>

Konkurs poetycki pod hasłem „GŁODNI ŚWIATŁA" >>>

Konkurs fotograficzny „PRZYRODA ŚWIATŁEM MALOWANA" >>>

XVIII konkurs internetowy pod tytułem „ŚWIEĆMY PRZYKŁADEM!" >>>

Konkurs plastyczny „OPOWIEDZCIE DZIECI CZY ZAWSZE JEST DOBRZE GDY SIĘ ŚWIECI?" >>>

Konkurs plastyczny na PROJEKT ZNACZKA POCZTOWEGO >>>

TURNIEJ WIEDZY EKOLOGICZNEJ >>>

Konkurs literacki pt. „ŚWIATŁO DLA POLSKI" >>>

Wystawy Tygodnia Ziemi - "Świat zmysłów"

 

Pobierz Informator konkursowy XXII Tygodnia Ziemi

Pobierz Formularz zgłoszeniowy do Turnieju Wiedzy Ekologicznej XXII TZ

Pobierz Regulamin konkursów XXII Tygodnia Ziemi

Pobierz Regulamin Turnieju Wiedzy Ekologicznej XXII TZ

Pobierz Kartę zgłoszeniową do konkursów XXI TZ

.