m loga mgw zabrze slaskie-min

szkic-strony-MGW 10

szkic-strony-MGW 11szkic-strony-MGW 12

 

 

Kolejny wykład z cyklu: "Akademia po szychcie"

plakat

cykl: AKADEMIA PO SZYCHCIE 2017


O górnośląskim przemyśle w Roku Reformacji na Śląsku
Dynamiczny rozwój górnośląskiego przemysłu górniczo-hutniczego i jego wybitni twórcy


Marcin Smierz, Rudzkie Gwarectwo Węglowe, poważnie inwestujące, mimo trudności, i jego organizator hrabia Nicolaus von Ballestrem


Termin: 30 maja br. godz. 17.00


Miejsce: sala witrażowa Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. 3 Maja 19


Czy wiesz, że ....
1. Rudzkie Gwarectwo Węglowe (1931-1945), koncern należący do hrabiego Ballestrema stanowił konglomerat wzajemnie uzupełniających się zakładów: trzech kopalń węgla kamiennego, koksowni i elektrowni oraz zakładów pomocniczych: cegielni, tartaku, stolarni oraz gospodarstwa rolnego zaopatrującego również okolicznych mieszkańców
2. W skład RGW wchodziła najstarsza na obszarze obecnej Rudy Śląskiej oraz druga na Górnym Śląsku kopalnia węgla kamiennego „Wawel" (pierwotnie „Brandenburg")
3. Właścicielem 50% udziałów (kuksów) w kopalni „Eminencja" były śląskie instytucje kościelne (szpital świętego Ducha w Bytomiu i katolicka parafia w Królewskiej Hucie).
4. Jedną z nielicznych pozostałości po zakładach RGW są: zachowany budynek wraz z maszyną wyciągową szybu „Mikołaj" w Rudzie, będący jednym z obiektów Szlaku Zabytków Techniki, oraz szyb „Jerzy" będący elementem katowickiego centrum handlowego Silesia City Center.

 

123

 

Poniżej kilka zdjęć z prelekcji:

DSC02872

DSC02875

DSC02878

DSC02879

DSC02881

DSC02882

 

"Narracje górnicze z terenu Zabrza" z kolejnym wyróżnieniem!

okladka narracje

 

Publikacja naukowa "Narracje górnicze z terenu Zabrza. Kopalnia to je do mie wszystko" otrzymała prestiżowe wyróżnienie w konkursie na Wydarzenie muzealne roku 2016!

 

wyróznienie

Ustanowiona w 2006 roku nagroda Marszałka Województwa Śląskiego za wydarzenie muzealne roku przyznawana jest za osiągnięcia w zakresie działalności muzealnej w roku poprzedzającym nagrodę dla podkreślenia wagi ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego i naturalnego.

Nagrody przyznawane były w kategoriach: wystawy, publikacje książkowe, dokonania z zakresu inicjatyw edukacyjnych oraz popularyzacji dziedzictwa kulturowego (w tym wydawnictwa multimedialne) oraz dokonania z zakresu konserwacji.

Publikacja już wcześniej została wyróżniona w innym prestiżowym konkursie Sybilla 2016 w kategorii projekty naukowo-badawcze.

DSC 0127

Muzeum Górnictwa Węglowego wyróżnione!

sybilla wyroznienie002

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu otrzymało wyróżnienie w prestiżowym konkursie Sybilla 2016 w kategorii projekty naukowo-badawcze. Jury XXXVII Konkursu na Wydarzenia Muzealne Roku doceniło projekt "Narracje górnicze z terenu Zabrza". Jego rezultatem jest setka wywiadów z pracownikami kopalń oraz wieńcząca badania publikacja.

Projekt naukowo-badawczy „Narracje górnicze z terenu Zabrza" polegał na przyjrzeniu się wartościom, symbolom i tradycjom oczami górników. Realizowany był w latach 2015-2016 w oparciu o środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Dziedzictwo kulturowe, priorytet »Kultura ludowa i tradycyjna«" oraz miasta Zabrze. Brało w nim udział 6 badaczy i 100 pracowników kopalń.

Projekt zasługuje na uwagę, nie tylko ze względu na jakość przeprowadzonych badań, ale także dlatego, że samo górnictwo, tak ważne dla tożsamości regionu, ma charakter zanikowy.

Jest jedynym tego typu przedsięwzięciem podejmującym tematykę kultury tej grupy zawodowej. Dzięki niemu Muzeum oraz inni badacze mają możliwość dalszej penetracji zagadnień w oparciu o zebrany materiał. 100 wywiadów, pozwala na egzemplifikację górniczej kultury okresu powojennego. Z kolei publikacja „Narracje górnicze z terenu Zabrza. Kopalnia to je do mie wszystko" wypełnia znaczącą lukę badawczą.

Została ona podzielona na trzy części, z których pierwsza omawia zagadnienie tożsamości górników budowanej w oparciu o miejsce, w którym pracują i żyją. Druga część książki opisuje przebieg drogi zawodowej i funkcjonowanie w ramach hierarchii górniczej. W trzeciej omówiono z kolei te wartości, symbole i tradycje, na których opiera się życie prywatne, rodzinne pracujących w kopalniach: m. in. pozycję żony w rodzinie górników Zabrza, obyczaje kulinarne oraz funkcjonowanie tradycji ogródków. Całość powinna się stać przyczynkiem do poznania górników żyjących tu i teraz w Zabrzu jako grupy cechującej się swoją własną tożsamością konstruowaną w oparciu o różnorodne komponenty korporacyjnego pejzażu kulturowego.

Książkę można zakupić w kasie Kopalni Guido przy ulicy 3 Maja 93, kasie podziemnej trasy w Kopalni Królowa Luiza przy ul. Sienkiewicza 43 oraz w gmachu Muzeum przy ulicy 3 Maja 19. Publikacja jest także dostępna w e-sprzedaży na stronie księgarni Silesia Progress.

Sybilla to prestiżowy konkurs, w którym udział biorą instytucje muzealne z całej Polski, jego organizatorem jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, a partnerem Muzeum Narodowe w Warszawie.

 MG 2404

Filmik z wręczenia nagrody i wyróżnień w kategorii: projekt naukowo-badawczy

Program XII Zabrzańskiej Nocy Muzeów

Pierwsza część Nocy Muzeów - 13 maja 2017 r.

Gmach Muzeum, Zabrze, ul.3 Maja 19
godz. 17.00 – 1.00 (wstęp wolny)

   - godz. 17.00 uroczysta inauguracja „Nocy Muzeów":

   - Występ zespołu muzycznego „VOCE" pod kierunkiem Roberta Gajgiera z Centrum Edukacji Twórczej w Zabrzu

   - Wernisaż wystawy „Po nitce do .... węgla"

Wystawa „Po nitce do... węgla"

Rozwój przemysłu, w tym górnictwa, był nierozerwalnie związany z przemysłem włókienniczym (liny, powrozy, knoty, uprzęże, worki, cumy, ubrania robocze i paradne). Na Górnym Śląsku przemysł ten szczególnie rozwinął się w Bielsku i okolicach. Jednym z większych zakładów była fabryka Büttnerów, która dzisiaj udostepniona zwiedzającym (jako Muzeum Techniki i Włókiennictwa) stanowi oddział Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej. Obiekt, popularnie nazywany Starą Fabryką jest ciekawym punktem Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego. Wystawa prezentuje dawne urządzenia i maszyny włókiennicze, kołowrotki, maszyny do szycia, żelazka oraz produkty tego przemysłu, szczególnie te ważne dla górników i ich rodzin (m.in. mundury, codzienne i odświętne stroje śląskie, garnitury kuchenne itp.). Eksponaty pochodzą ze zbiorów: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej, Muzeum Park Etnograficzny w Chorzowie, Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka oraz pana Marka Skubisza. Wystawa autorstwa Katarzyny Wojtynek, w aranżacji Bożeny Mazur.

Wystawa będzie prezentowana do 30.09.2017 r. w salach Muzeum przy ul. 3 Maja 19 w Zabrzu.

 

   - godz. 21.00 „Po nitce do wiedzy" – prezentacja filmów:

              „Rzemiosło siewierskie w świetle badań terenowych" (Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie)
              „Muzeum utracone"

  - godz. 23.00 „Długa Berta" w wykonaniu grupy teatralnej KUKUFAS działającej przy Centrum Edukacji Twórczej       w Zabrzu, reżyseria Nina Wolska-Pruszowska

 

Pozostałe atrakcje Nocy
(godz. 18.00 – 23.00):

„Robiymy cwist i lojfer" – warsztaty przędzenia i tkania prowadzone przez Małgorzatę Pietrzak (Regionalny Instytut Kultury) oraz Ewę Zacharyasz (Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie)

„Sztrykowanie i heklowanie czyli zabawy z nitką" – pokazy haftu artystycznego w wykonaniu Centrum Edukacji Twórczej w Zabrzu

„Sznory, szpyndliki i guziki" – warsztaty artystyczne prowadzone przez Katarzynę Berus

„Faltenroki i gumioki" – przymerzalnia strojów śląskich i górniczych, nauka wiązania onuc

„Walczący z linami" – skręcanie lin, wiązanie węzłów i przeciąganie

• Zwiedzanie z przewodnikiem wystaw: z zakresu kultury górniczej oraz „Tajemnice lasu karbońskiego"

 


 

Łaźnia Łańcuszkowa kopalni „Królowa Luiza" (wstęp wolny)
Zabrze, ul. Wolności 408

godz. 20.00 – 23.00

Noc artystów z martwą naturą – plener i wystawa przygotowane przez Iwę Kruczkowską (Centrum Edukacji Twórczej w Zabrzu).
Przypomnienie dorobku Grupy Obsydian, działającej niegdyś przy KWK „Zabrze" w jubileuszowym, 60 roku jej istnienia.

Strefa Naziemna Sztolni „Królowa Luiza" (wstęp wolny)
Zabrze, ul. Wolności 410

godz. 20.00 – 24.00


Zwiedzanie wystaw
„Niezwykła historia", „Kopalnia Edisona" oraz maszynowni szybu „Carnall" z parową maszyną wyciągową z 1915 r.

Uwaga:
Na trasie gmach MGW (ul. 3 Maja 19) – Łaźnia Łańcuszkowa (ul. Wolności 408) będzie kursował bus (przejazdy bezpłatne):
- odjazdy sprzed gmachu MGW: 19.45 i 21.15
- odjazdy sprzed Łaźni Łańcuszkowej: 20.45 i 21.45


 

Druga część Nocy Muzeów - 20 maja 2017 r.

godz. 18.00 – 2.00

Sztolnia „Królowa Luiza"
41-800 Zabrze, ul. Sienkiewicza 43

Gruba po ćmoku
Zwiedzanie podziemi Kopalni „Królowa Luiza" w całkowitych ciemnościach, tylko przy świetle górniczych lamp.
Zejścia do podziemi: od godz. 18:00 do 01:00 co 15 minut. Konieczna wcześniejsza rezerwacja – tel. 32 271 40 77 (zwiedzanie dla osób w wieku od 3 lat)
Bilet wstępu – 1 zł

Brak wolnych miejsc - polecamy trasę "Mroki Kopalni" w promocyjnej cenie!


 

Kopalnia „Guido"

41-800 Zabrze, ul. 3. Maja 93

Gruba po ćmoku
Zwiedzanie podziemi Kopalni Guido w całkowitych ciemnościach, tylko przy świetle górniczych lamp.

Zjazdy dla odważnych: od godz. 18:00 do 01:00 co 15 minut. Konieczna wcześniejsza rezerwacja – tel. 32 271 40 77 (Uwaga: zwiedzanie trasy "Mroki" dla osób w wieku od 12 lat)
Bilet wstępu – 1 zł

Brak wolnych miejsc - polecamy trasę "Mroki Kopalni" w promocyjnej cenie!


 

Partnerzy Nocy Muzeów:
• Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej
• Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie
• Regionalny Instytut Kultury w Katowicach
• Centrum Edukacji Twórczej – OPP nr 4 w Zabrzu
• Teatr Nowy w Zabrzu

 

A2

B2

D2

Ilustracje pochodza ze zbiorów Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej