pv2hwu<}z6ub7;-r2xu=Dndl/7><*ghnt1wm

m loga mgw zabrze slaskie-min

szkic-strony-MGW 10

szkic-strony-MGW 11szkic-strony-MGW 12

 

 

Ze świata kultury górniczej

„Ze świata kultury górniczej" to zmodernizowane ekspozycje stałe z użyciem nowoczesnych technik multimedialnych, które zostały zrealizowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Uroczyste otwarcie wystawy odbyło się 21.12.2012 roku.

Tematy wystaw prezentowane na ekspozycji:
- U hajera w familoku
- U górnika gro muzyka
- Górnicze stroje i insygnia
- Barbara święta o górnikach pamięta
- W skarbnikowym królestwie

Na dziedzictwo górnicze składa się wielka sfera techniki, w której zamyka się kopalnia wraz z bogactwem narzędzi i urządzeń, sposobami urabiania i wydobywania podziemnych skarbów. Drugą stronę tego medalu stanowi kultura górnicza – dziedzina, w której w centrum zainteresowania jest człowiek z jego codzienną egzystencją, zdolnościami, talentami, pasjami, wierzeniami, rozrywkami, odbiorem otaczającego świata i ludzi. Kultura górnicza śląskich gwarków jest mocno osadzona w tradycjach kultury ludowej regionu z gwarą, przywiązaniem do wiary, silnymi więzami rodzinnymi, swoistą obrzędowością.

1Cała ta warstwa uszlachetniająca i humanizująca technikę jest przedmiotem najnowszych stałych ekspozycji prezentowanych w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. (Widz przenosi się tu w świat spraw codziennych niegdysiejszego górnika – do familoka gdzie przyjrzy się zajęciom jego mieszkańców, a także zasmakuje swojskiej atmosfery i uświadomi sobie wartości rządzące tym światem. Przekaz zbudowany w oparciu o autentyczne sprzęty i wystrój śląskiego mieszkania wzmacniają efekty multimedialne poprzez dynamiczne sceny, odgłosy rozmów oraz dźwięki. Rozgrywająca się tu narracja nie pomija tak istotnych kwestii jak etos pracy oraz wyjątkowość zawodu górniczego.
2

Zwiedzający wystawę zetknie się z różnymi aspektami górniczej obrzędowości: mundurami i insygniami, orkiestrą górniczą. Nie mogło tu zabraknąć nawiązania do rozpowszechnionego wśród pobożnych górników śląskich kultu św. Barbary – górniczej patronki. Górnicy narażeni w swojej pracy na niebezpieczeństwo nagłej śmierci zbierali się w kopalnianych cechowniach przed wizerunkiem swojej patronki, aby modlić się o szczęśliwy powrót z szychty.

 

3Niebezpieczeństwa czające się w mrokach kopalni oraz podczas pieszych wędrówek na odległą od domu grubę, oddziaływały na wyobraźnię śląskich kopaczy. Stąd popularność opowiadań o duchach i zjawach, których istotną warstwą był aspekt wychowawczy. Właśnie regionalna mitologia jest dziedziną, która po raz pierwszy w śląskim muzealnictwie została tak szeroko podjęta na zmodernizowanych ekspozycjach w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Spotkamy tu postaci zjaw: utopca, meluzynę, beboka i innych, nie wyłączając popularnego ducha kopalnianych podziemi – Skarbnika. Spotkanie z postaciami ze śląskiej mitologii bez wątpienia nie pozwoli widzowi przejść obojętnie przez tę najnowszą prezentację świata górniczej kultury.

.