pv2hwu<}z6ub7;-r2xu=Dndl/7><*ghnt1wm

m loga mgw zabrze slaskie-min

szkic-strony-MGW 10

szkic-strony-MGW 11szkic-strony-MGW 12

 

 

Karta legitymacyjna dla zamieszkałych na obszarze plebiscytowym

karta legitymacyjna 1Karta legitymacyjna dla osób urodzonych i zamieszkałych na obszarze plebiscytowym Górnego Śląska sygn. MGW/H/170.

Wydawana przez Międzysojuszniczą Komisję Rządzącą i Plebiscytową na Górnym Śląsku osobom uprawnionym do głosowania w plebiscycie górnośląskim 20 III 1921 r., decydującym o przynależności państwowej tej ziemi. Tekst w językach: francuskim, polskim, niemieckim. Jednostkę archiwalną uzupełniają kartki do głosowania z napisem „Polska” lub „Niemcy”
w języku polskim i niemieckim.

Za pozostaniem terenu plebiscytowego w granicach Rzeszy Niemieckiej opowiedziało się około 59,6% głosujących, a za przyłączeniem do Polski ─ około 40,4%. Do takiego wyniku plebiscytu przede wszystkim przyczynił się udział w nim emigrantów sprowadzonych z zachodnich prowincji Rzeszy; ponadto przeprowadzenie głosowania w silnie zgermanizowanych zachodnich powiatach obszaru plebiscytowego, do których uprzednio Polska nie wnosiła żadnych pretensji. 

Opr. Zenon Szmidtke

.