pv2hwu<}z6ub7;-r2xu=Dndl/7><*ghnt1wm

m loga mgw zabrze slaskie-min

szkic-strony-MGW 10

szkic-strony-MGW 11szkic-strony-MGW 12

 

 

Umowa o wydzierżawienie przez „Skarboferm” nabrzeża w porcie gdyńskim

umowa o wydzierżawienie nabrzeża

Umowa o wydzierżawienie przez Polskie Kopalnie Skarbowe na Górnym Śląsku („Skarboferm”) nabrzeża w porcie gdyńskim sygn. MGW/Ar/100.

Kopia maszynopisu w oprawie kartonowej uzupełniona o wielokolorowy rysunek techniczny nabrzeża wykonany tuszem i farbami.

Umowa została zawarta 9 X 1928 r. pomiędzy Eugeniuszem Kwiatkowskim, Ministrem Przemysłu i Handlu, działającym w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa Polskiego, a dyrektorem administracyjnym „Skarbofermu” inż. Józefem Knothem oraz dyrektorem technicznym „Skarbofermu” inż. Léonem Fontaine’em, działającymi w imieniu i na rzecz „Skarbofermu”. Szczegółowa jej treść dobitnie świadczy o zamiarze państwa polskiego, by w sposób wszechstronny, silny i trwały związać ekonomicznie koncern z portem w Gdyni.

Opr. Zenon Szmidtke

.