pv2hwu<}z6ub7;-r2xu=Dndl/7><*ghnt1wm

m loga mgw zabrze slaskie-min

szkic-strony-MGW 10

szkic-strony-MGW 11szkic-strony-MGW 12

 

 

Legitymacja Wincentego Pstrowskiego

legitymacja Pstrowskiego

Legitymacja Komunistycznej Partii Belgii wystawiona w 1946 r. górnikowi Wincentemu Pstrowskiemu, późniejszemu inicjatorowi ruchu współzawodnictwa pracy w Polsce, sygn. MGW/H/169.

Złożona z 3 kart składanych. Na zewnątrz okrągła pieczątka z sierpem i młotem oraz napisem: Federation Boraine du Parti Communiste. Także barwy belgijskie i podobizna Josepha Jacquemotte, założyciela Komunistycznej Partii Belgii. Wewnątrz wklejone znaczki poświadczające opłacenie składek za okres od stycznia do maja 1946 r.

Opr. Zenon Szmidtke

 

.