pv2hwu<}z6ub7;-r2xu=Dndl/7><*ghnt1wm

m loga mgw zabrze slaskie-min

szkic-strony-MGW 10

szkic-strony-MGW 11szkic-strony-MGW 12

 

 

Kronika Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach

karta 1aKronika Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach za lata 1922–1927, sygn. MGW/H/167.

Wykonana z okazji 5. rocznicy powrotu części Górnego Śląska do Polski.

Oprawiona w skórę z tłoczeniami. W czterech rogach kupla (godło górnicze). Pośrodku ryngraf z orłem (odwzorowanie herbu województwa śląskiego II RP), pod nim metalowe litery Z i M złączone szarfą z napisem 1922-1927.

Na tekturowych stronach zapisanych ozdobnym pismem ręcznym wklejono fotografie bardzo wielu kopalń (często autorstwa Maxa Steckla) oraz pracowników WUG w Katowicach i podległych mu urzędów okręgowych.

Opr. Zenon Szmidtke

.