pv2hwu<}z6ub7;-r2xu=Dndl/7><*ghnt1wm

m loga mgw zabrze slaskie-min

szkic-strony-MGW 10

szkic-strony-MGW 11szkic-strony-MGW 12

 

 

Druk kolorowy „Szczęść Boże Górnictwu!"

drukDruk kolorowy „Szczęść Boże Górnictwu!" jest formularzem pamiątkowym poświadczającym pracę górniczą. Imię i nazwisko osoby, na którą był wystawiany, kaligrafowano ręcznie. Na głównym planie znajduje się postać górnika w mundurze galowym kroju pruskiego, umieszczona w owalnej ramce-wieńcu z róż. Niżej napis: NA PAMIĄTKĘ MOJEJ PRACY GÓRNICZEJ wraz z miejscem na kaligrafię imienia i nazwiska górnika ( tu nie wypełnione)

Pod napisem tytułowym (Szczęść Boże Górnictwu) znajduje się orzeł biały, trzymający w szponach godło górnicze; po obu stronach godła umieszczone są sztandary związkowe. Z lewej i z prawej odpowiednio postacie św. Kingi i św. Barbary wraz z adekwatnymi podpisami [uwaga: w okresie powstania druku (1932) św. Kinga nie była jeszcze kanonizowana; przysługiwał jej tytuł błogosławionej; powszechnie nazywano ją jednak świętą; kanonizował ją dopiero Jan Paweł II ].

W części dolnej umieszczone są sceny przedstawiające pracę górników wielickich i chorzowskich oraz szyb „Prezydent Mościcki" (nazwany tu szybem Ignacego Mościckiego) kop. „Król" w Chorzowie (poprzednia nazwa szybu: „Wielki Jacek"). Ilustracja sygnowana. Autor ilustracji: Iskrzyński. Data powstania: 1932. Wydawca: Wydawnictwo A. Dziembała, Chorzów.

Opr. Jacek Okoń  

.