pv2hwu<}z6ub7;-r2xu=Dndl/7><*ghnt1wm

m loga mgw zabrze slaskie-min

szkic-strony-MGW 10

szkic-strony-MGW 11szkic-strony-MGW 12

 

 

Rysunek techniczny XIX-wiecznych luf armatnich

armaty

Dokumentacja techniczna przedstawiająca lufy dwóch armat gładkolufowych odlanych w 1814 r. Eksponat ten należy do bogatego i niezwykle cennego zbioru XVIII i XIX-wiecznych rysunków, planów i map pochodzących z istniejącego do 1945 r. wielkiego archiwum Wyższego Urzędu Górniczego we Wrocławiu (Oberbergamt zu Breslau). Obecnie wraz z częścią ocalałych archiwaliów po OBB znajduje się w zbiorach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, wpisany do inwentarza pod sygnaturą: MGW/TG/A: 1553.

Rysunek, którego autorem jest J. G. Gartner powstał w 1814 r. i przedstawia dwie podobne do siebie lufy armatnie odlane w tym samym roku. W górnej części arkusza odrysowano lufę wykonanej z brązu 12 funtowej armaty polowej o długości 6 stóp i 6 cali. Natomiast w dolnej części arkusza, bezpośrednio pod pierwszym rysunkiem znajduje się lufa lekkiej, odlanej z żelaza armaty o takim samym wagomiarze (12 funtów), nieco różniąca się jednak długością wynoszącą w tym przypadku 6 stóp i 9 cali.

Obie armaty odrysowano w rzucie poziomym i zwymiarowano, dodatkowo autor w dolnej części arkusza tuż pod żelazną 12-funtówką zamieścił pomocniczą podziałkę liniową o wartości od 0 do 5, wyrażoną w stopach reńskich (pruskich). Armaty przedstawiono w skali 1:6, na arkuszu o wymiarach 44,2 cm wysokości i 59,7 cm długości.

Opr. Łukasz Rutka

.