GuidoSztolnia 1

logo1logo2

logotypy wieża właściwe

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Działanie 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych

Poddziałanie: 10.3.1. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – ZIT

Termin realizacji: 2018-03-12 - 2020-06-30

Wartość projektu: 34 171 812,85

Wartość dofinansowania:  23 678 726,76 zł

Celem projektu jest kompleksowa rewitalizacja obszarów wskazanych w LPROM M. Zabrze 2016-2023, poprzez adaptację wieży ciśnień przy ul. Zamoyskiego i jej przeznaczenie na cele społeczne, edukacyjne, naukowe i kulturalne. Wieża jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych obiektów architektury poprzemysłowej miasta.

Projekt obejmuje prace budowlano-instalacyjne, zagospodarowanie terenu, zakup wyposażenia, wykonanie edukacyjno-naukowej wystawy pn. CARBONEUM.

Od 24.08.2018 realizowane są prace związane z remontem budynku wieży i wykonaniem zagospodarowania terenu. Wykonawcą robót jest konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BANIMEX Sp. z o.o. oraz AZI-BUD  Spółka z o.o.

logo1logo2MK1Program regionalnyInnowacyjna GospodarkaUnialogo3logo4 Pokłady Kultury eufortum 125.100 05Taxi WestPOT 2017 2ZPWiK loga sponsorow Obszar roboczy 1 kopia 19JSW Grnik ZabrzePGGGrnolskieLellekPGG FAMILYlogo Planet Cinema

Tramwaje Slaskie Logo JPGZPECLotto

 

 

 

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.