GuidoSztolnia 1

logo1logo2

 

Projekt jest dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, PRIORYTET: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, DZIAŁANIE: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury w partnerstwie z Miastem Chorzów.

 

Zakres prac przewidzianych w projekcie dla Muzeum Górnictwa Węglowego obejmował będzie:

 

1. Przebudowę i rozbudowę budynku Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu przy ul. 3-go Maja 19 wraz z zagospodarowaniem terenu na funkcje wystawiennicze, miejsce lokalizacji pracowni digitalizacji, biblioteki wraz z czytelnią oraz pracowni naukowych umożliwiających prowadzenie działalności naukowej.

2. Kompleksowy remont i konserwację zabytkowej i unikatowej maszyny parowej wraz z budową kotłowni w przybudówce budynku dawnej maszynowni szybu Carnall w celu dalszej możliwości uruchamiania oraz prezentowania pracy maszyny podczas pokazów dla turystów.

3. Remont i adaptację budynku dawnej maszynowni szybu Prinz Schonaich z przeznaczeniem na przestrzeń muzealną, w tym funkcji wystawienniczych obejmujących wyjątkową wystawę poświęconą katastrofom górniczym.

4. Kompleksowy remont budynku dawnej skraplarni powietrza (warsztatu elektrycznego) i jego adaptacja na pełnienie funkcji ekspozycyjnych, warsztatu i pracowni konserwacji wraz z pokazową kuźnią.

5. Zagospodarowanie terenu kompleksu Sztolnia Królowa Luiza obejmujący wykonanie brakującej infrastruktury technicznej i drogowej niezbędnej do prowadzenia prawidłowej obsługi ruchu turystycznego na terenie kompleksu.

6. Kompleksowy remont budynku dawnej cechowni i jego adaptacja na magazyn studyjny Muzeum wraz z zagospodarowaniem terenu.

 

Zakres Miasta Chorzów obejmuje przebudowę i rewitalizację obiektu hali elektrowni dawnej Huty Królewskiej wraz z nadszybiem szybu "Hutniczy" na potrzeby Muzeum Hutnictwa w Chorzowie z zagospodarowaniem terenu, zakupem wyposażenia, konserwacją i renowacją eksponatów wielkogabarytowych i wykonaniem wystawy stałej.

 

Celem głównym projektu jest rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego dziedzictwa kulturowego Górnego Śląska, materialnego i niematerialnego, jego ochrona i stworzenie unikatowej oferty kulturalnej i edukacyjnej.

Cele szczegółowe:

- poprawa stanu technicznego cennych zabytków nieruchomych,

- poprawa stanu technicznego oraz konserwacja zabytkowej maszyny parowej,

- poprawa jakości zdegradowanych przestrzeni miejskich, ich kompleksowy remont i adaptację do nowych funkcji,

- zwiększenie przestrzeni pod działalność kulturalną i edukacyjną,

- zakup wyposażenia umożliwiającego prowadzenie działalności kulturalnej, konserwację zbiorów

- poprawa jakości obsługi odbiorców przez zapewnienie infrastruktury okołoturystycznej,

- przywracanie pamięci, tradycji, kultury, budowanie tożsamości, zwiększanie liczby osób uczestniczących w kulturze,

- zwiększenie poziomu kompetencji kulturalnych odbiorców poprzez zbudowanie nowej, kompleksowej oferty kulturalnej, edukacyjnej, rozszerzenie działalności kult. o nowe formy uczestnictwa w kulturze,

- likwidacja barier korzystaniu z kultury przez osoby niepełnosprawne i wykluczone,

- poprawa warunków prowadzenia działalności naukowo-badawczej,

- budowanie efektywnej sieci współpracy.

 

Całkowita wartość projektu: 84 533 235,23 zł (w tym MGW: 62 765 394,45zł, Chorzów Muzeum Hutnictwa: 21 767 840,78 zł).

 

Planowana wartość dofinansowania wynosi: 58 526 372,92 zł (w tym MGW: 43 483 556,15zł, Chorzów Muzeum Hutnictwa: 15 042 816,77zł).

 

Termin realizacji: 2017-2019

 

Informujemy, że wszelkie informacje o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych w trakcie realizacji projektu pn. Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub za pomocą specjalnego formularza:

 

https://nieprawidlowosci.mrr.gov.pl/bazy/konsultacje-spoleczne/eaplikacja-konsultacje.nsf/document.xsp?unid=9B0502CE55377495C1257C0D0026120B&titleMenu=Dokument&uniddoc=78D0863AE117E52DC1257DF5004669FC

 

Więcej informacji ws. zgłaszania nieprawidłowości przy realizacji projektów finansowych
z perspektywy Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014─2020 dostępnych jest→ TUTAJ

https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/

poziom 01

logo1logo2MK1Innowacyjna GospodarkaUnialogo3logo4POT 2017 2

ZPWiKSP logoSsportLelleklellek audi centrum gliwice 1ZPECDBPlatan

TripTaxi West

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.