GuidoSztolnia 1

logo1logo2

logotypy wieża właściwe

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Działanie 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych

Poddziałanie: 10.3.1. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – ZIT

Termin realizacji: 2018-03-12 - 2019-12-20

Wartość projektu: 34 058 714,26

Wartość dofinansowania:  23 678 726,76 zł

Celem projektu jest kompleksowa rewitalizacja obszarów wskazanych w LPROM M. Zabrze 2016-2023, poprzez adaptację wieży ciśnień przy ul. Zamoyskiego i jej przeznaczenie na cele społeczne, edukacyjne, naukowe i kulturalne. Wieża jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych obiektów architektury poprzemysłowej miasta.

Projekt obejmuje prace budowlano-instalacyjne, zagospodarowanie terenu, zakup wyposażenia, wykonanie edukacyjno-naukowej wystawy pn. CARBONEUM.

logo1logo2MK1Program regionalnyInnowacyjna GospodarkaUnialogo3logo4fortum 125.100 05TripPlatanTaxi WestPOT 2017 2ZPWiKSP logoSsportLelleklellek audi centrum gliwice 1ZPECDB loga sponsorow Obszar roboczy 1 kopia 19loga sponsorow Obszar roboczy 1 kopia 20loga sponsorow Obszar roboczy 1 kopia 22 loga sponsorow Obszar roboczy 1 kopia 23

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.