GuidoSztolnia 1

logo1logo2

Europejski fundusz rozwoju regionalnego

Nazwa projektu

„Zabrze - Kopalnia możliwości - promocja oferty turystycznej miasta”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013, Priorytet III Turystyka, Działanie 3.4 Promocja Turystyki

Beneficjent: Miasto Zabrze, Całkowita wartość projektu: 619 152,99 zł, Wysokość dofinansowania: 526 280,04 zł

Opis projektu:
Przedmiotem projektu było opracowanie „Strategii komunikacji marketingowej mar-kowej produktów turystycznych miasta Zabrze na lata 2011-2020” wraz z opracowanie kon-cepcja marki miasta jako ośrodka turystyki poprzemysłowej. Integralna częścią strategii był System Identyfikacji Wizualnej. W ramach projektu została przeprowadzona w okresie od października 2010r do maja 2011r. kampania promująca produkty turystyczne Miasta Zabrze. Kampania pn. „Asy Zabrza” obejmowała przede wszystkim:

a. Wykonaniu talii kart do gry, insert i promocji w prasie o zasięgu regionalnym - zabawa w kolekcjonowanie talii kart do gry z udziałem Dziennika Zachodniego.

       

asy zabrza

m asy zabrza strona p-01

Aplikacja wraz z wszystkim kartami dostępna jest pod adresem: http://www.asyzabrza.pl/ wejście na stronę możliwe jest także poprzez stronę Beneficjenta:
http://www.um.zabrze.pl/ 

b. Wykonanie interaktywnego filmu prezentującego ofertę turystyczną miasta:

c. W ramach projektu został również wykonany przewodnik po mieście na urządzenia GPS oraz telefony komórkowe.

Aplikacja ta dostępna jest pod adresem: http://www.przewodnik.um.zabrze.pl/  - wejście na stronę możliwe jest także poprzez stronę Beneficjenta: http://www.um.zabrze.pl/ 

Celem projektu było wykreowanie silnej marki Zabrza jako ośrodka turystyki poprze-mysłowej w oparciu o markowe produkty turystyczne tj. Skansen Górniczy „Królowa Luiza”, 
Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego „Guido” oraz projekt „Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki poprzemysłowej”.

Projekt zakończony, realizowany w latach 2010-2011.

logo1logo2MK1Innowacyjna GospodarkaUnialogo3logo4fortum 125.100 05TripPlatanTaxi WestPOT 2017 2

ZPWiKSP logoSsportLelleklellek audi centrum gliwice 1ZPECDB

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.