GuidoSztolnia 1

logo1logo2

 

logotypy wieża właściwe

 

Dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów
Działanie: 5.3. Dziedzictwo kulturowe
Poddziałanie: 5.3.1. Dziedzictwo kulturowe – konkurs.

 

Projekt Wykonywany jest w Partnerstwie.
Beneficjent projektu: Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej.
Realizator Projektu: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
Okres realizacji projektu: 24.07.2017 – 30.09.2020
Wartość projektu: 3 526 422,77 zł
Wartość dofinansowania: 2 035 630,37 zł


Opis projektu:

Projekt ma na celu zachowanie dziedzictwa kulturowego części zabytkowych podziemi sztolni Fryderyk w Tarnowskich Górach, poprzez odtworzenie stateczności końcowego odcinka sztolni z portalem Brama Gwarków. Miejsce to znajduje się na Liście UNESCO, objęte jest wpisem do rejestru zabytków i ma status Pomnika Historii RP. Końcowy fragment sztolni Fryderyk z portalem w stanie technicznym zagrażającym dalszemu funkcjonowaniu całej sztolni –groził wstrzymaniem ruchu turystycznego i realizacji oferty kulturalnej w całym obiekcie. Projekt zakłada likwidację zapadliska, zapewnienie ciągłości odwodnienia i odprowadzania wód, by poziom wody w części Sztolni dostępnej dla odwiedzających został unormowany i nie zagrażał wyrobiskom, a także rekonstrukcję historycznej obudowy Sztolni na odcinku objętym pracami i renowację zabytkowego portalu. Prace budowalne realizowane w ramach projektu zostały zakończone 30.07.2020 r.


Dzięki podjętym działaniom możliwe będzie prowadzenie działalności kulturalnej, edukacyjnej Beneficjenta.

            foto1         foto2

 

 

logo1MK1Program regionalnyInnowacyjna GospodarkaUnialogo3logo4 Pokłady Kultury eufortum 125.100 05 Platan PGG FAMILYPGG gornik zabrze g Grnik ZabrzeGZM 2POT 2017 2  famur logoppObszar roboczy 37logo IbisJSW logo rs

logo skrcone

 

 

 

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.

Używamy ciastek.

Nasza strona internetowa używa plików cookies, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jej zasobów. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Możesz zaakceptować nasze Ciasteczka lub wyłączyć je w przeglądarce.